Nichekantoor gespecialiseerd in

OMGEVINGSRECHT

OVERHEIDSOPDRACHTENRECHT

PUBLIEK RECHT

De absolute top binnen deze sectoren.

Flamey Advocaten adviseert, begeleidt en procedeert omtrent alle aspecten van de omgevingsvergunning en de ruimtelijke uitvoeringsplannen, zowel inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu, handelsvestigingen, natuurbescherming, onroerend erfgoed en onteigeningen. 

Flamey advocaten
Flamey testimonial

Flamey Advocaten adviseert, begeleidt en procedeert omtrent alle aspecten van de gunning van overheidsopdrachten en de contractuele geschillen tussen de aannemer en de overheid.

 

Flamey Advocaten is met 40 jaar ervaring een vaste en gerenommeerde waarde in het publiek recht. Zij hebben een bijzondere reputatie in complexe juridische geschillen tussen de particulier en de overheid en tussen overheden onderling.

Contact

info@flamey-advocaten.be
03/257.33.16
Jan Van Rijswijcklaan 16, 2018 Antwerpen