De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest - Editie 2023

Gepubliceerd door flamey op Wed, 29/11/2023 - 14:21

Sedert het verschijnen van het handboek De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest medio 2021 werd onder meer de procedure voor het wettigheidstoezicht op de omgevingsvergunningsbesluiten door de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangepast en tekenen zich soms markante ontwikkelingen af in de overvloedige rechtspraak over de toepassing van het omgevings(vergunnings)recht die ontsluiting noodzaken.

Een (eerste) actualisering van de eerste editie drong zich dan ook op door verrijking in een tweede editie met alle relevante nieuwe verwijzingen naar deze regelgevende en jurisprudentiële wijzigingen en nuanceringen met bespreking in de rechtsgeleerde commentaren, die over een tijdsspanne van nauwelijks twee jaar getuigen van een indrukwekkende juridische bedrijvigheid.

Bijwerking is een noodzaak gebleken om de meest actuele stand van zaken te kunnen rapporteren binnen het oorspronkelijk bestek van het handboek.  De drie facetten van de omgevingsvergunning: procedure, beoordelingskader en handhaving blijven daarbij de focus. De auteurs hebben er naar gestreefd om in de mate van het mogelijke het moeilijk evenwicht te bewaren tussen nadere duiding van de nieuwste ontwikkelingen in het corpus van het handboek en uitbreiding van het voetnotenapparaat. Literatuurlijst, afkortingen, citeerwijzen en zakenregister werden vervolledigd.

Het handboek De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest 2021 krijgt een nieuwe editie 2023, zoomt in op de markantste ontwikkelingen van de regelgeving en ontsluit systematisch de jurisprudentiële tendensen en commentaren over de procedure, beoordelingskaders en handhaving van de omgevingsvergunning. Het werk is geschreven vanuit de praktijkervaring voor de actoren van de praktijk en is een onmisbaar instrument voor bouwfirma's, architecten, studiebureaus, advocaten, notarissen, besturen, toezichthouders, adviseurs en bestuursrechters.

Het boek, van de hand van Mr. Peter Flamey en Mr. Evi Mees, is thans verkrijgbaar via de website van die Keure.

 

De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest - Editie 2023