Vakgebieden

Flamey Advocaten is werkzaam in het domein van de omgevingsvergunning, met alle aspecten van ruimtelijke ordening en stedenbouw, ruimtelijke uitvoeringsplannen, milieu, handelsvestigingen, natuurbescherming, onroerend erfgoed, planschade en overheidsaansprakelijkheid, onteigening, bodembescherming, afvalstoffen en milieuheffingen; alle aspecten van milieucriminaliteit, handhaving voor de strafrechter en bestuurlijke handhaving.

Flamey Advocaten is eveneens werkzaam in het domein van het overheidsopdrachtenrecht, met alle aspecten van de gunning en de uitvoeringsgeschillen tussen de aannemer en de overheid; alle aspecten van publiek-private samenwerking, waaronder concessies en alle vormen van overheidscontracten.