Bijdrage 'Het exploitatiemisdrijf' in TROS

Gepubliceerd door flamey op Wed, 29/11/2023 - 14:21

Mr. Peter Flamey en Mr. Glenn Declercq hebben een omstandige bijdrage gepubliceerd in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) over de handhaving van het exploitatiemisdrijf inzake ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het exploitatiemisdrijf staat centraal in het milieuhandhavingsrecht dat door toedoen van een zogenaamde ‘vangnetbepaling’ zonder meer alles strafbaar stelt dat een schending uitmaakt van de milieuregelgeving die onder het toepassingsgebied van Titel XVI DABM valt. De bijdrage analyseert de exploitatievlag die vele ladingen dekt en illustreert dat de veronderstelde naleving van het legaliteitsbeginsel in strafzaken vaak eerder fictie dan realiteit is, ook al wordt soms nogal gemakkelijk van die lex certa-conformiteit uitgegaan, zoals blijkt uit een recente studie over de handhavingswaardigheid van onder meer het milieurecht. Handhaving van het exploiteren zonder voorafgaande omgevingsvergunning of meldingsakte gebeurt door middel van (straf)sancties en maatregelen om het verbroken evenwicht tussen menselijke ontplooiing en milieubescherming te herstellen en vraagt van de (straf-)rechter bijzondere aandacht niet alleen voor de bestaansvoorwaarden van het exploitatiemisdrijf, maar ook voor de administratieve afhankelijkheid van het milieustrafrecht.

De bijdrage verscheen in TROS 2023, afl. 110 (blz. 101-174) en is ook online raadpleegbaar voor wie toegang heeft tot Omgeving+.

 

Het exploitatiemisdrijf (TROS)