Wetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten 2024

Gepubliceerd door flamey op Fri, 12/01/2024 - 16:32

Een nieuwe editie van het themawetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten is momenteel in opmaak.

Met deze zevende editie van het wetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten wordt de rechtspraktizijn in één handzame codex de Belgische wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, van toepassing na het inwerkingtreden van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 en de Concessiewet van dezelfde datum, ter beschikking gesteld.

In de editie 2024 werd rekening gehouden met de meest recente wijzigende wetten en besluiten, gepubliceerd na de zesde editie van de codex, alsook met de Europese drempelbedragen geldend voor 2024 en 2025.

De editie 2024 van het wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten is verder verrijkt met meer dan 370 fundamentele arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State, welke rechtspraak onder de vorm van abstracts werd verwerkt in dit wetboek (een vermeerdering met 120 arresten ten opzichte van de editie 2022). Met deze rechtspraak wordt de gebruiker een belangrijke bijkomende informatiebron alsook een praktisch interpretatiemiddel aangereikt waardoor een scherper juridisch perspectief van – vaak abstracte – rechtsnormen en -begrippen kan worden bereikt. In de editie 2024 is ook de rechtspraak van de Raad van State met betrekking tot het schadevergoedingscontentieux op grond van artikel 11bis Raad van State-Wet opgenomen.

Het nieuwe wetboek is binnenkort verkrijgbaar bij Larcier-Intersentia.