Studienamiddag 'De omgevingsvergunning anno 2022'

Gepubliceerd door flamey op Tue, 08/02/2022 - 17:09

In juli 2021 is het boek De Omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest, voorbereid door het kantoor, verschenen. Het werk behandelt allesomvattend procedure, beoordeling en handhaving van de omgevingsvergunning. De auteurs presenteren de grote lijnen van deze markante integratiehervorming van de vroegere stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning, milieuvergunning, socio-economische vergunning en natuurvergunning en geven een update van het thema van het voorbije anderhalf jaar.

Het omgevingsvergunningsrecht staat echter niet stil en evolueert integendeel zeer snel door aanpassingen van de decreetgever, correcties van het Grondwettelijk Hof en ontwikkelingen in de rechtspraak van de bestuursrechters. Daarom organiseren de auteurs een studienamiddag teneinde de laatste nieuwe ontwikkelingen inzake het omgevingsrecht onder de aandacht te brengen.

Met een originele formule komen de auteurs aan het woord en geven zij aan met welke tendensen rekening moet worden gehouden. Een must voor al wie voeling wil behouden met de laatste stand van zaken van de omgevingsvergunning!

De studienamiddag zal doorgaan op 23 juni 2022 van 13u30 tot 17u. Meer informatie en inschrijven via de website van die Keure.

 

Cover boek 'De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest'