Nieuwe bijdrage in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS)

Gepubliceerd door flamey op Thu, 14/01/2021 - 19:32

Als aanloop naar de publicatie van het boek De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest. Tekstgenetische introductie van het Omgevingsvergunningsdecreet en het Handhavingsdecreet, is de bijdrage "De Omgevingsvergunning: capita selecta in het vizier van het Grondwettelijk Hof", voorbereid door het kantoor, verschenen in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) (jg. 2020, afl. 99, blz. 145-187).

In deze bijdrage wordt een synthetische thematische analyse gemaakt van de grondwettigheidstoetsen die tot hiertoe omtrent het nieuwe regime van de omgevingsvergunning rechtstreeks of onrechtstreeks werden doorgevoerd door het Grondwettelijk Hof, ter beoordeling liggen of wenselijk zijn. Tegelijk wordt gefocust op een aantal nieuwigheden die gerelateerd zijn aan de omgevingsvergunning. De besproken thema’s volgen in grote lijnen de structuur van het boek De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest. Tekstgenetische introductie van het Omgevingsvergunningsdecreet en het Handhavingsdecreet, dat thans ter publicatie ligt bij die Keure en waaruit excerpten werden hernomen, om ze toe te spitsen op voormelde invalshoek.

TROS-bijdrage