Handboek Omgevingsvergunning kortelings beschikbaar

Gepubliceerd door flamey op Wed, 03/03/2021 - 12:46

Het Omgevingsvergunningsdecreet is ondertussen drie jaar operationeel. Tijd dus voor een allesomvattende bijdrage over de integratie van alle vroegere vergunningen inzake stedenbouw, milieu, handelsvestigingen en vegetatiewijziging. 
 
In deze publicatie, voorbereid door het kantoor, analyseren de auteurs de historiek, het toepassingsgebied en de juridische draagwijdte van de nieuwe vergunningsprocedure tegen de achtergrond van de vroegere regeling, de actuele toepassing door de rechtspraak en de commentaren. Zij geven tevens een geactualiseerd overzicht van de beoordelingsgronden, behandelen de hervorming van de handhaving en sluiten af met een selectief overzicht van de voor de vergunningverlening en handhaving relevante sectorale regelgeving. 
 
Het handboek is geschreven vanuit hun jarenlange praktijkervaring als advocaten omgevingsrecht voor de rechtspracticus van het omgevingsvergunningsrecht en belicht door middel van een eerste systematische analyse de drie facetten van het juridisch regime van de omgevingsvergunning: procedure, beoordeling en handhaving, aan de hand van de parlementaire totstandkoming, afgezet tegen de vorige regelgeving en in het licht van de meest recente rechtspraak en rechtsleer.

De publicatie van het handboek staat reeds aangekondigd in de catalogus van die Keure (blz. 34).

Image catalogus