De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest - Editie 2023

Gepubliceerd door flamey op Fri, 26/05/2023 - 23:02

Sedert het verschijnen van het handboek De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest medio 2021 werd onder meer de procedure voor het wettigheidstoezicht op de omgevingsvergunningsbesluiten door de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangepast en tekenen zich soms markante ontwikkelingen af in de overvloedige rechtspraak over de toepassing van het omgevings(vergunnings)recht die ontsluiting noodzaken.

Een (eerste) actualisering van de eerste editie drong zich dan ook op door verrijking in een tweede editie met alle relevante nieuwe verwijzingen naar deze regelgevende en jurisprudentiële wijzigingen en nuanceringen met bespreking in de rechtsgeleerde commentaren, die over een tijdsspanne van nauwelijks twee jaar getuigen van een indrukwekkende juridische bedrijvigheid.

Bijwerking is een noodzaak gebleken om de meest actuele stand van zaken te kunnen rapporteren binnen het oorspronkelijk bestek van het handboek.  De drie facetten van de omgevingsvergunning: procedure, beoordelingskader en handhaving blijven daarbij de focus. De auteurs hebben er naar gestreefd om in de mate van het mogelijke het moeilijk evenwicht te bewaren tussen nadere duiding van de nieuwste ontwikkelingen in het corpus van het handboek en uitbreiding van het voetnotenapparaat. Literatuurlijst, afkortingen, citeerwijzen en zakenregister werden vervolledigd.

De nieuwe editie zal verkrijgbaar zijn in het najaar!

 

Cover

De huidige editie 2021 is in tussentijd nog steeds verkrijgbaar bij die Keure.