Boek 'De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest. Tekstgenetische introductie van het Omgevingsvergunningsdecreet en het Handhavingsdecreet' ter publicatie

Gepubliceerd door flamey op Wed, 07/10/2020 - 10:06

Het boek De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest. Tekstgenetische introductie van het Omgevingsvergunningsdecreet en het Handhavingsdecreet, voorbereid door het kantoor, ligt momenteel ter publicatie bij die Keure.

Dit boek, dat aldus binnenkort verkrijgbaar zal zijn, behelst een kritische, tekstgenetische introductie van het Omgevingsvergunningsdecreet en het Handhavingsdecreet, waar relevant afgezet tegen de vroegere regelgeving en geduid aan de hand van de zo actueel mogelijke stand van rechtspraak en rechtsleer.

De kern van de verhandeling behelstĀ in separate luiken: vooreerst de procedurele aspecten van de omgevingsvergunningverlening volgens het stramien van het Omgevingsvergunningsdecreet, met aandacht voor de temporele toepassingsregels; vervolgens een systematisch en gestructureerd overzicht in kort bestek van de zogenaamde omgevingstoetsen, aan de hand waarvan de omgevingsvergunningsaanvragen concreet en inhoudelijk dienen te worden onderzocht; en tot slot de ingrijpende wijzigingen op het vlak van de handhaving.