juridisch nieuws

Federale Regering krijgt machtiging om proceduretermijnen RvS en administratieve rechtscolleges aan te passen tijdens noodtoestand Corona

23/03/2020 - 11:46 door flamey
Bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd een wetsvoorstel ingediend dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19

Nooddecreet

19/03/2020 - 16:00 door flamey
De Vlaamse regering heeft inmiddels een nooddecreet goedgekeurd voor afwijking van de vergunningsplicht voor tijdelijke constructies en de mogelijkheid tot opschorting van de behandelingstermijnen.

BESTRIJDING CORONA

16/03/2020 - 10:54 door flamey
BESTRIJDING CORONA - Tot nader bericht werkt het kantoor in uitvoering van de overheidsmaatregelen met gesloten deuren en voornamelijk via telewerken. Alle vergaderingen worden opgeschort. Het kantoor blijft bereikbaar uitsluitend via email/Skype en verzekert de continuïteit van alle werkzaamheden.