juridisch nieuws

Federale Regering krijgt machtiging om proceduretermijnen RvS en administratieve rechtscolleges aan te passen tijdens noodtoestand Corona

23/03/2020 - 11:46 door flamey
Bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd een wetsvoorstel ingediend dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19

Nooddecreet

19/03/2020 - 16:00 door flamey
De Vlaamse regering heeft inmiddels een nooddecreet goedgekeurd voor afwijking van de vergunningsplicht voor tijdelijke constructies en de mogelijkheid tot opschorting van de behandelingstermijnen.