Wetboek Overheidsopdrachten 2022 en Concessieovereenkomsten in voorbereiding

Gepubliceerd door flamey op Fri, 21/01/2022 - 19:04

Een nieuwe editie van het themawetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten is momenteel in opmaak.

Met het wetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten beschikt de rechtspraktizijn in één handzame codex over de Belgische wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, van toepassing na het inwerkingtreden van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 en de Concessiewet van dezelfde datum, ter beschikking gesteld.

Het wetboek kan reeds besteld worden op de website van Intersentia.

Cover wetboek