Week van de Bibliotheek - Balie Antwerpen

Gepubliceerd door flamey op Tue, 12/10/2021 - 12:26

Peter Flamey spreekt tijdens de Week van de Bibliotheek over het standaardwerk 'De Omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest'. Er zal in dat kader een korte introductie gegeven worden van het nieuwe stelsel.

In deze lezing zal de historiek, het toepassingsgebied en de juridische draagwijdte van de nieuwe vergunningsprocedure geanalyseerd worden. Er zal tevens een geselecteerd en geactualiseerd overzicht gegeven worden inzake de vergunningverlening, de beoordelingsgronden dan wel de hervorming van de handhaving.

De lezing zal doorgaan op 19 oktober 2021 vanaf 12u. Inschrijven kan via het privaat luik.

Flyer Week van de Bibliotheek