Vlaamse regering neemt besluit tot verlenging/schorsing termijnen omgevingsvergunningsaanvragen

Gepubliceerd door flamey op Wed, 25/03/2020 - 14:59

De Vlaamse Regering heeft, in uitvoering van het Nooddecreet, bij besluit van 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. 

Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden als volgt, zoals te lezen staat op het Omgevingsloket:

Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, kan hier geraadpleegd worden. De bijhorende nota aan de Vlaamse Regering is eveneens beschikbaar.