Verlenging van de versoepelde schorsingsregeling bij UDN voor de RvVb

Gepubliceerd door flamey op Wed, 29/04/2020 - 23:04

Bij besluit van 27 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering bij hoogdringendheid maatregelen genomen om de proceduretermijnen en vormvoorschriften bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege te verlengen en af te stemmen op de coronacrisis.

Daar onduidelijk was hoe lang de coronacrisis en de federale restrictieve maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels nog zouden aanhouden, werden met het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 2020 de proceduretermijnen en vormvoorschriften in duur beperkt tot 24 april 2020, doch met mogelijkheid om deze einddatum middels ministerieel besluit te verlengen (zie artikelen 2, tweede lid en 7 van voormeld besluit).

Ter uitvoering van voormelde artikelen werd het ministerieel besluit van 24 april 2020 goedgekeurd, tot verlenging van sommige proceduremaatregelen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege.

In de toelichting bij dit besluit staat te lezen dat, aangezien ondertussen is gebleken dat de postkantoren open blijven, de advocaten kunnen doorwerken en ook dossiers kunnen worden ingekeken op de gemeentehuizen, zij het mits naleving van bijzondere veiligheidsmaatregelen, een verdere verlenging van de termijnen zich niet opdringt, teneinde de hangende procedures niet teveel vertraging te laten oplopen.

Aangezien het echter ingevolge de veiligheidsmaatregelen nog steeds niet mogelijk is om volwaardige zittingen te organiseren en een beroep op de postdiensten wordt bemoeilijkt, werd geopteerd om de versoepelde betekeningswijze bij een schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid, zoals voorzien in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020, te verlengen tot en met 17 juli 2020.

Het ministerieel besluit van 24 april 2020 kan hier geraadpleegd worden.