Verlenging KB's nrs. 2 en 12

Gepubliceerd door flamey op Wed, 06/05/2020 - 12:52

In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2020 (ed. 2) is het KB van 28 april 2020 'tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken' verschenen.

Dit KB vervangt in artikel 1, §1 van KB nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verjaringstermijnen en andere termijnen om een vordering in rechte in te stellen bij een burgerlijk gerecht, uitsluitend voor wat betreft de toepassing van §1, de woorden “3 mei 2020” door de woorden “17 mei 2020”. Tevens worden in artikel 2, §1 van hetzelfde besluit, met betrekking tot de van rechtswege schriftelijke inberaadname van burgerlijke zaken de woorden “3 juni 2020” vervangen door de woorden “17 juni 2020”.

 

In het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2020 (ed. 4) is het KB van 4 mei 2020 ‘tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken’ bekendgemaakt. Dit KB verlengt de periode bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 van het KB nr. 12 tot en met 18 mei 2020.

Het KB van 4 mei 2020 voorziet echter niet in eenzelfde verlenging voor wat betreft de termijnen voor het instellen en het behandelen van de procedures voor de afdeling Bestuursrechtspraak bepaald in artikel 1 van KB nr. 12.