Studienamiddag die Keure inzake overheidsopdrachten

Gepubliceerd door flamey op Mon, 19/09/2022 - 18:56

Op 10 november 2022 organiseert die Keure een studienamiddag in Gent inzake overheidsopdrachten, meer bepaald met betrekking tot enerzijds het regelmatigheidsonderzoek van offertes en anderzijds vastgoedtransacties door/met administratieve overheden en het mededingings- en transparantiebeginsel  

Het regelmatigheidsonderzoek van offertes vormt een belangrijk ankerpunt in de plaatsingsprocedure van overheidsopdrachten. Een vastgestelde onregelmatigheid kan dramatische gevolgen hebben voor een voor de rest interessante offerte. Het niet opmerken door de aanbesteder van een dergelijke onregelmatigheid kan op zijn beurt leiden tot schorsings- en vernietigingsprocedures voor de Raad van State. Gedegen actuele kennis en inzicht in de in het KB Plaatsing 2017 neergelegde voorschriften in verband met het regelmatigheidsonderzoek is dan zeker geen overbodig gegeven.

Mr. Peter Flamey gaat in zijn uiteenzetting, aan de hand van recente rechtspraak, in op een aantal relevante knelpunten die de problematiek van het regelmatigheidsonderzoek beheersen en illustreren.

Wanneer overheden (van lokaal tot federal niveau) betrokken zijn bij vastgoedtransacties dienen zij nauw toe te zien op tal van voorschriften om hun beslissingen niet vernietigd te zien en de opvolgende transactie niet absoluut nietig te horen verklaren. Een eerste knelpunt vormt de vraag of de vastgoedtransactie al dan niet binnen de actieradius van het overheidsopdrachtenrecht valt. Is dit niet het geval dan is de overheid nog altijd gebonden door een aantal principes en beginselen.

Constant de Koninck geeft een status quaestionis van de problematiek geillustreerd door recente rechtspraak.

Meer informatie en inschrijven kan op de website van die Keure.