Nooddecreet afwijking vergunningsplicht tijdelijke constructies

Gepubliceerd door flamey op Thu, 19/03/2020 - 16:00

De Vlaamse regering heeft inmiddels een nooddecreet goedgekeurd voor afwijking van de vergunningsplicht voor tijdelijke constructies en de mogelijkheid tot opschorting van de behandelingstermijnen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Het voorstel van decreet kan hier geraadpleegd worden.

De definitieve tekst, zoals aangenomen door de plenaire vergadering, kan hier geraadpleegd worden.

Het Nooddecreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2020.