Larcier Wetboeken 2020 - Deel VII: Milieu

Gepubliceerd door flamey op Wed, 07/10/2020 - 09:24

De nieuwe basiseditie 2020 van De Larcier Wetboeken is beschikbaar. Het deel VII: Milieurecht werd gepubliceerd onder de redactie van o.m. Mr. Peter Flamey.

Deel VII is gewijd aan het leefmilieurecht in de ruime zin van het woord: naast het leefmilieurecht sensu stricto (waaronder Vlarem, Vlarebo en Vlarea) zijn tevens de regels betreffende de ruimtelijke ordening (stedenbouw, natuurbehoud, monumentenzorg, enz.) opgenomen, verrijkt met talrijke annotaties, die permanent bijgewerkt worden.

Volgende rubrieken komen aan bod: 
- Algemene bepalingen leefmilieu (Europees, federaal en samenwerkingsakkoorden • Vlaanderen • Brussel)
- Afval (Internationaal, Europees en federaal • Vlaanderen • Brussel)
- Bodem (Vlaanderen • Brussel)
- Bos (Vlaanderen • Brussel) 
- Cultureel erfgoed (Internationaal en Europees • Vlaanderen • Brussel)
- Geluid (Europees en federaal • Vlaanderen • Brussel)
- Ioniserende straling 
- Landinrichting - Natuurbehoud (Internationaal, Europees en federaal • Vlaanderen • Brussel)
- Leegstand
- Lucht en Klimaatverandering (Internationaal, Europees en federaal • Vlaanderen • Brussel)
- Mest
- Milieuvergunning (Vlaanderen • Brussel)
- Ruimtelijke ordening (Vlaanderen • Brussel)
- Water (Internationaal, Europees en federaal • Vlaanderen • Brussel)
- Zee

Deel VII: Milieurecht van de Larcier Wetboeken kan aangeschaft worden op de website van Larcier.

 

De Larcier Wetboeken – Deel VII: Milieurecht