Jubileumuitgave Tijdschrift voor Aannemingsrecht verkrijgbaar

Gepubliceerd door flamey op Wed, 24/02/2021 - 20:16

In april 1969 verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor Aannemingsrecht onder impuls van wijlen professor Maurice-André Flamme. In een “Bericht aan de lezers” rechtvaardigde de redactieraad de noodzaak om dit nieuwe tijdschrift op te richten, door de behoefte om de evolutie van twee fundamentele takken van het bouwrecht (i) te volgen en (ii) er tevens toe bij te dragen: het aannemingsrecht enerzijds en het recht inzake overheidsopdrachten anderzijds.

Meer dan 50 jaar later blijft deze ambitie overeind. Daarom werd besloten om in het kader van een jubileumboek, een panel van specialisten samen te brengen dat een aantal specifieke vragen met betrekking tot aannemingscontracten en overheidsopdrachten behandelt, waarbij met name de belangrijkste wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen op deze gebieden worden toegelicht.

Het kantoor werkte mee aan de coördinatie van deze jubileumuitgave en schreef ook een bijdrage inzake "Nuloffertes na het arrest Tax-Fin-Lex van het Hof van Justitie".

Het boek is verkrijgbaar via de webshop van Anthemis.

Jubilumuitgave