Handboek 'De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest'

Gepubliceerd door flamey op Tue, 08/06/2021 - 18:31

Het Omgevingsvergunningsdecreet is ondertussen ruim drie jaar operationeel. Tijd dus voor een allesomvattende verhandeling over de integratie van alle vroegere vergunningen inzake stedenbouw, milieu, handelsvestigingen en vegetatiewijziging.
 
In het boek 'De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest' analyseren de auteurs de historiek, het toepassingsgebied en de juridische draagwijdte van de nieuwe vergunningsprocedure. Zij geven tevens een geactualiseerd overzicht van de beoordelingsgronden, behandelen de hervorming van de handhaving en sluiten af met een selectief overzicht van de voor de vergunningverlening en handhaving relevante sectorale regelgeving.
 
Het handboek is het eerste in zijn soort en is bedoeld als grondige leidraad voor bouwheren, bouwpromotoren, architecten, landmeters en studiebureau's die de vergunningsaanvragen voorbereiden, maar ook voor het betrokken publiek dat inspraak krijgt, de diverse lokale en hogere besturen die adviseren en beslissen, voor de toezichthoudende besturen die handhaven en ten slotte voor de advocaten, raden, rechters en juridische adviseurs die juridische betwistingen voeren en beslechten.

Het boek kan reeds besteld worden op de website van die Keure en wordt verwacht tegen eind juni.