'De Omgevingsvergunning anno 2021'

Gepubliceerd door flamey op Mon, 27/09/2021 - 20:29

In juli is het lang verwachte boek De Omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest verschenen. Het werk behandelt allesomvattend procedure, beoordeling en handhaving van de omgevingsvergunning zoals het nieuw regime meer dan drie en een half jaar geleden operationeel is geworden. De auteurs presenteren de grote lijnen van deze markante integratiehervorming van de vroegere stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning, milieuvergunning, socio-economische vergunning en natuurvergunning en geven nu al een update van het thema van het voorbije half jaar.

Het omgevingsvergunningsrecht staat echter niet stil en evolueert integendeel zeer snel door aanpassingen van de decreetgever, correcties van het Grondwettelijk Hof en ontwikkelingen in de rechtspraak van de bestuursrechters. Met een originele formule komen de auteurs van het standaardwerk aan het woord op een studienamiddag op 24 november 2021 en geven zij aan met welke tendensen rekening moet worden gehouden. Een must voor al wie voeling wil behouden met de laatste stand van zaken van de omgevingsvergunning.

Inschrijven voor de studienamiddag kan via de website van die Keure.
 

Flyer studienamiddag