Aanpak

Flamey Advocaten aanvaardt enkel opdrachten conform haar specialisaties, waar nodig in samenwerking met andere advocaten en/of architecten/studiebureaus/erkende deskundigen. De vennootschap werkt in volle onafhankelijkheid.

Met het oog op mogelijke juridische procedures bereidt Flamey Advocaten bezwaren en administratieve beroepsprocedures voor in het kader van vergunningverlening en alle overheidsbeslissingen.

Juridische procedures waarin de overheid betrokken is, worden gevoerd zowel voor de gespecialiseerde bestuursrechters (Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, Handhavingscollege, Grondwettelijk Hof) als voor de gewone burgerlijke rechter, zo ook in kort geding. Flamey Advocaten streeft zo mogelijk naar onderhandelde oplossingen, zoals via bemiddeling en minnelijke regelingen conform de doelstellingen van de cliënt. Juridische bijstand wordt verleend in strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in haar specialisaties.