Nieuws

Nieuw boek over de VCRO verschijnt bij Vanden Broele

Flamey Advocaten publiceert het vierde deel in haar reeks over de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Flamey advocaten breidt uit en verjongt

20-jarig bestaan van het kantoor gaat samen met de toetreding van Mr. Gregory Verhelst als partner in de Advocatenvennootschap Flamey Advocaten.

‘De Plaatsing van Overheidsopdrachten’ verschijnt bij Kluwer

In samenwerking met eerste auditeur bij het Rekenhof Constant De Koninck publiceert Flamey Advocaten haar nieuw boek ‘De plaatsing van Overheidsopdrachten’

Grondwettelijk Hof vernietigt decretale validatie plan-MER

In een procedure die Flamey Advocaten heeft ingesteld namens een lokaal bestuur en een onderneming uit de afval- energiesector gaat het Grondwettelijk Hof over tot de vernietiging van de decretale validatie van het integratiespoor voor de opmaak van een plan-MER
<< 1 2 3 4 5 6

WITTE BOORDCRIMINALITEIT

Het kantoor heeft een jarenlange reputatie in het behartigen van de belangen van het cliënteel bij alle conflicten in het publiek recht die leiden tot vervolging en handhaving voor de strafrechtbanken, voornamelijk in de sector van de stedenbouwmisdrijven en milieumisdrijven: alle problemen inzake het bouwen en exploiteren zonder de nodige vergunningen of in strijd met de voorwaarden van de vergunning. Sedert de invoering van het zogenaamd Milieuhandhavingsdecreet in het milieurecht en recent bevestigd inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Handhavingsdecreet ter uitvoering van de handhaving in het kader van de omgevingsvergunning vallen daar ook alle problemen onder die aanleiding geven tot zogenaamde bestuurlijke handhaving door de overheid. Het kantoor staat het cliënteel bij dat aldus geconfronteerd wordt met bestuurlijke dwangmaatregelen, zoals herstelvordering, administratieve boetes en andere bestuursdwang.

Het kantoor heeft een juridisch standaardwerk op zijn naam als mede-editor inzake witte boordcriminaliteit in het omgevingsrecht: A. De Nauw, P. Flamey en J. Ghysels (eds.), Milieustraf- en Milieustrafprocesrecht. Actuele vraagstukken, Gent, Larcier, 2005, 578p.