Nieuws

Nieuw boekdeel in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer verkrijgbaar

Boek II inzake het nieuwe KB Plaatsing 2017 in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer is nu verkrijgbaar.

Twee nieuwe juridische bijdragen inzake Omgevingsvergunning op komst

Weldra verschijnt in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) een juridische bijdrage over de Omgevingsvergunning als socio-economische (SE) vergunning.

Nieuw boekdeel inzake overheidsopdrachtenrecht verschijnt weldra

Weldra verschijnt Boek II inzake het nieuwe KB Plaatsing 2017 in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer.

Jaarboek Overheidsopdrachten 2017

Zopas is de tiende jaargang verschenen van de succesvolle reeks Jaarboek Overheidsopdrachten 2017, waarin de laatste stand van zaken wordt geduid inzake de ontwikkelingen in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer in de complexe materie van de overheidsopdrachten.

Studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten' op 22 september 2017

Op 22 september 2017 organiseren M&D Seminars en Mr. Peter Flamey een studiedag inzake 'Actualia Overheidsopdrachten' naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering per 30 juni 2017.

Aangepaste voorwaarden

Raadpleeg hier onze tarificatie en voorwaarden van toepassing per 6 juni 2017.

Uitstel van volledige implementatie omgevingsvergunning

Op 24 mei 2017 werd een voorstel van decreet ingediend bij het Vlaamse Parlement om de voorziene spildatum van 1 juni 2017 voor de gemeentelijke projecten uit te stellen tot 1 januari 2018.

Nieuw boekwerk Overheidsopdrachten verschenen in de APR-reeks

Mr. Peter Flamey en dhr. Constant De Koninck hebben een boekwerk uitgebracht in twee delen uit in de APR-reeks uitgegeven bij Wolters Kluwer.

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Op 14 juli 2016 werd de nieuwe Overheidsopdrachtenwet 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In een eerste deel van een boekenreeks, uitgegeven bij Wolters Kluwer, omtrent de nieuwe wetgeving tot uitvoering van de overheidsopdrachtenrichtlijnen van 2014 wordt een eerste commentaar gegeven op deze overheidsopdrachtenregelgeving, waarbij vooral wordt gefocust op de nieuwigheden, een aantal blijvende knelpunten en verwezen naar de toelichtingen in de parlementaire geschiedenis.

Vliegroute “Leuven Rechtdoor” opnieuw geopend

Bij vonnis van 6 april 2016 willigt de Brusselse stakingsrechter het verzet van een aantal cliënten van ons kantoor tegen een eerder vonnis van dezelfde rechtbank in

<< 1 2 3 4 5 6 >>

WITTE BOORDCRIMINALITEIT

Het kantoor heeft een jarenlange reputatie in het behartigen van de belangen van het cliënteel bij alle conflicten in het publiek recht die leiden tot vervolging en handhaving voor de strafrechtbanken, voornamelijk in de sector van de stedenbouwmisdrijven en milieumisdrijven: alle problemen inzake het bouwen en exploiteren zonder de nodige vergunningen of in strijd met de voorwaarden van de vergunning. Sedert de invoering van het zogenaamd Milieuhandhavingsdecreet in het milieurecht en recent bevestigd inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Handhavingsdecreet ter uitvoering van de handhaving in het kader van de omgevingsvergunning vallen daar ook alle problemen onder die aanleiding geven tot zogenaamde bestuurlijke handhaving door de overheid. Het kantoor staat het cliënteel bij dat aldus geconfronteerd wordt met bestuurlijke dwangmaatregelen, zoals herstelvordering, administratieve boetes en andere bestuursdwang.

Het kantoor heeft een juridisch standaardwerk op zijn naam als mede-editor inzake witte boordcriminaliteit in het omgevingsrecht: A. De Nauw, P. Flamey en J. Ghysels (eds.), Milieustraf- en Milieustrafprocesrecht. Actuele vraagstukken, Gent, Larcier, 2005, 578p.