NieuwsMeer nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

 

VASTGOED EN VOORKOOPRECHTEN

Vanuit haar klassieke vakdomeinen binnen het publiek en administratief recht (in het bijzonder ruimtelijke ordening en stedenbouw, woonkwaliteit en bodemsanering), heeft ons kantoor een bijzondere affiniteit ontwikkeld met de vastgoedsector.

Aldus beschikken wij over een ruime ervaring bij het adviseren en begeleiden van de administratiefrechtelijke aspecten die gepaard gaan met complexe vastgoedtransacties. Ondermeer adviseren wij onze klanten, hun vastgoedmakelaars en notarissen over de informatie die dient verschaft te worden aan (geïnteresseerde) kopers en de vrijwaringsclausules die contractueel bedongen kunnen worden.

Het kantoor heeft in het verleden reeds diverse malen onderhandelingen begeleid over de al dan niet uitoefening van bestuurlijke voorkoop- en terugkooprechten. Beslissingen omtrent de uitoefening van dergelijke rechten werden reeds met succes aangevochten bij de Raad van State en de gewone rechtbanken.

Wanneer (verborgen) gebreken aan het licht komen na aankoop van vastgoed (bodemverontreiniging, verkeerde informatie stedenbouwkundig statuut, notariële advisering), begeleidt het kantoor de koper of de verkoper en voert de nodige procedures tot vernietiging van de verkoop en schadevergoeding voor de koper of verdediging van de verkoper.

Publicaties kantoor