NieuwsMeer nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN, OVERHEIDSCONTRACTEN, PPS EN PUBLIEKE AANNEMING

Peter Flamey is samen met dhr. Constant De Koninck auteur van het nieuwe standaardwerk Overheidsopdrachten in twee volumes in de prestigieuze reeks Algemene Praktische Rechtsverzameling (APR). Het kantoor is kernredacteur van het gerenommeerd Tijdschrift voor Aannemingsrecht (T.Aann.), medestichter en medehoofdredacteur van de succesvolle reeks Jaarboek Overheidsopdrachten en lid van de Vlaamse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (VVA). 

Ons kantoor heeft een algemeen erkende expertise in overheidsopdrachten en een zeer ruime ervaring met de meest complexe en uitdagende dossiers dienaangaande.

Het kantoor voert voor de benadeelde aannemer/inschrijver alle betwistingen bij onregelmatige gunning van aanbestedingen en aanverwante overheidscontracten zoals concessies en alle vormen van publiek-private samenwerking (PPS).

Bij de bevriezing van de contractsluiting vordert het kantoor de schorsing van de gunning in een procedure bij uiterst dringende noodzaak voor de Raad van State of in kort geding voor de gewone rechter. De aanbestedende overheid kan zo gedwongen worden haar beslissing te herzien.

In geval van schadeclaim vordert het kantoor de nietigverklaring van de gunning voor de Raad van State en schadevergoeding voor de gewone rechter.

Voor de uitgekozen aannemer/inschrijver verdedigt het kantoor de gunningsbeslissing, wanneer deze beslisisng wordt aangevochten in kort geding en ten gronde.

Het kantoor screent proactief bestekken en evaluatieverslagen voor lokale besturen, ziekenhuizen en aanbestedende instanties.

Het kantoor verleent advies over alle samenwerkingsverbanden tussen private en publieke partners (PPS).

In geval van uitvoeringsgeschillen bij publieke aanneming van overheidsopdrachten en overheidscontracten voert het kantoor alle procedures voor de gewone rechter of in arbitrage.

Wij staan andere advocatenkantoren en deskundigen bij die in hun dossiers geconfronteerd worden met problemen binnen één van onze vakgebieden. 

Publicaties kantoor