NieuwsMeer nieuws

Vacature advocaat-stagiair omgevingsrecht

Advocatenkantoor Flamey is op zoek naar een gemotiveerde advocaat-stagiair omgevingsrecht om het kantoor te versterken.

 

OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID

In alle gevallen van onwettige overheidsbemoeiing (verkeerde informatie, onwettige vergunning, onwettige weigering) die schade berokkent, voert het kantoor de procedure tot schadeloosstelling voor de gewone rechter.

In alle gevallen van wettige overheidsbemoeiing die buitengewone schade berokkent, voert het kantoor de procedure tot herstelvergoeding voor de Raad van State.

Tevens behartigen wij de belangen van particulieren en ondernemingen die geschaad worden door werken op het openbaar domein. Wij stellen de nodige procedures in om onwettig uitgevoerde werken te beëindigen en schadevergoeding te vorderen, steunend op het beginsel van de gelijkheid van alle burgers voor de openbare lasten.

Wij staan andere advocatenkantoren en deskundigen bij die in hun dossiers geconfronteerd worden met problemen binnen één van onze vakgebieden. 

Publicaties kantoor