NieuwsMeer nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

 

ONTEIGENINGEN

In geval van dreigende onteigening voert het kantoor de onderhandelingen met de onteigenende overheid of met het aankoopcomité. Doelstelling is daarbij het maximaliseren van de onteigeningsvergoeding of het afwenden van de onteigening. Waar nodig, wordt beroep gedaan op externe deskundigen (schatters van onroerende goederen) om de waardebepaling van het goed te objectiveren.

In geval van onwettige onteigening voert het kantoor de procedure tot aanvechting van het onteigeningsbesluit (Raad van State) en de betwisting voor de gewone rechter (vrederechter,  rechtbank van eerste aanleg, hof van beroep). Wij vorderen namens de onteigende de herziening van de onteigening en de onteigeningsvergoeding.

In geval van langdurige onteigeningsdreiging voert het kantoor een procedure tot schadeloosstelling.

Wij hebben ervaring met het begeleiden van de onteigeningsprocedure namens lokale besturen, intercommunales en ontwikkelingsmaatschappijen, zowel volgens de spoedprocedure van de Wet van 1962 als volgens de onteigeningsprocedure van de Wet van 1835.

Wij staan andere advocatenkantoren en deskundigen bij die in hun dossiers geconfronteerd worden met problemen binnen één van onze vakgebieden.

Publicaties kantoor