NieuwsMeer nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

 

OMGEVINGSVERGUNNING

Ondertussen is Vlaanderen - eindelijk - overgestapt op het systeem van de unieke vergunning. De omgevingsvergunning vervangt dan de verkavelingsvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning voor projecten waarvoor meerdere vergunningen nodig zijn.

Wij volgen de opmaak van de nieuwe regelgeving in verband met de omgevingsvergunning op de voet, en zullen onze klanten ook binnen dit nieuwe domein graag bijstaan.

Het kantoor is medeoprichter en medehoofdredacteur van het succesvol gespecialiseerd juridisch Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO); het kantoor is tevens kernredacteur van het gerenommeerd Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS).

Het kantoor heeft een juridisch standaardwerk op zijn naam als mede-editor en medeauteur betreffende de rechtspraak van de Raad van State inzake de procedure en de inhoudelijke toetsen van de milieuvergunningsaanvraag, thans de aanvraag tot Omgevingsvergunning: T. De Waele, P. Flamey, P. Sourbron en P. Vervoort, De milieuvergunning in het Vlaamse Gewest. Een overzicht van rechtspraak van de Raad van State, Reeks 'Collectie Publiekrecht (CPR)', Brugge, Vanden Broele, 2009, 523p.

Het kantoor bereidt op dit ogenblik een eerste grondige analyse voor van de nieuwe regelgeving inzake de omgevingsvergunning, die het juridisch landschap inzake de vergunningverlening heeft hertekend. De focus wordt niet alleen gelegd op de nieuwe procedure, maar tevens op de beoordelingsgronden die moeten gehanteerd worden door de vergunningverlenende overheden, het nieuwe regime van de handhaving en de verruiming van de bevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het kader van de rechtsbescherming.

Publicaties kantoor