NieuwsMeer nieuws

Trefdag Omgevingsrecht 1+1 = 3

Mr. Peter Flamey zal spreken op de Trefdag Omgevingsrecht 1+1 = 3 te Gent op 30 januari 2019, waar actuele praktische topics uit het omgevingsrecht zullen behandeld worden.

 

MILIEUVERGUNNINGEN

Wij leveren juridische begeleiding aan exploitanten, studiebureau’s en lokale besturen bij  alle milieuvergunningsaanvragen (Vlarem-regelgeving). Waar nodig, stellen wij beroep in bij de provincie of bij de Vlaamse regering, en staan wij de klant bij op de zittingen van de provinciale en gewestelijke milieuvergunningscommissies. Wij voeren procedures bij de Raad van State namens exploitanten wiens vergunning wordt aangevochten of die zich geconfronteerd zien met een weigeringsbeslissing. Het kantoor begeleidt MER-plichtige aanvragen en ontheffingsaanvragen.

Voor benadeelde derden (omwonenden of andere betrokken partijen) dient het kantoor bezwaarschrift in tijdens openbare onderzoeken en vechten wij vergunningen aan voor de administratieve en rechterlijke instanties (beroep bij de provincie en de Vlaamse regering; verzoekschrift bij de Raad van State).

Het kantoor begeleidt de exploitant bij administratieve handhavingsprocedures door milieu-inspectie (sluiting van de inrichting, opheffing of schorsing milieuvergunning) en vecht deze dwangmaatregelen aan.

Het kantoor staat haar cliënten bij die voor de strafrechter worden gedaagd wegens milieu(vergunnings)overtredingen (exploitatie zonder milieuvergunning of in strijd met de vergunningsvoorwaarden; overtreding van de zorgplicht). Wij hebben ervaring met het bepleiten van schikkingen met de parketten.

Het kantoor begeleidt regularisatiedossiers.

Wij staan andere advocatenkantoren en deskundigen bij die in hun dossiers geconfronteerd worden met problemen binnen één van onze vakgebieden. Ondermeer leveren wij advies en bijstand bij het uitvoeren van een audit in het kader van een due diligence.

Publicaties kantoor