NieuwsMeer nieuws

Trefdag Omgevingsrecht 1+1 = 3

Mr. Peter Flamey zal spreken op de Trefdag Omgevingsrecht 1+1 = 3 te Gent op 30 januari 2019, waar actuele praktische topics uit het omgevingsrecht zullen behandeld worden.

 

MILIEUSCHADE

Wij staan cliënten bij die te kampen hebben met alle vormen van milieuschade, bv. door bodemverontreiniging of vervuiling afkomstig van naburige terreinen, geluids- of geuremissies van hinderlijke inrichtingen, verkeersoverlast gekoppeld aan hinderlijke inrichtingen.

Wij stellen de nodige procedures in om een einde te stellen aan de hinderlijke en schadeverwekkende toestand (aanvechten van vergunningen bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen; procedures in kort geding; procedures bij de Vrederechter wegens burenhinder; …). Ons kantoor heeft een bijzondere expertise opgebouwd met betrekking tot de bijzondere milieustakingsprocedure om dreigende of reeds gemanifesteerde milieuschade te voorkomen of beëindigen. Wij dienen verzoeken in tot aanpassing van de vergunningsvoorwaarden met betrekking tot hinderlijke inrichtingen

Ons kantoor stelt namens de betrokkenen schadeclaims in waarbij vergoeding wordt gevorderd voor de schade die reeds werd opgelopen.

Het kantoor verdedigt de eigenaar en exploitant voor de (straf)rechter tegen alle overtredingen op de milieuwetgeving (oppervlaktewater, grondwater, geluid, geur, emissies, , natuurbehoud, milieucoördinatie). Het kantoor begeleidt de benadeelde bij administratieve handhavingsprocedures door milieutoezichthouders en vecht deze dwangmaatregelen aan. Het kantoor voert de betwistingen voor het Milieuhandhavingscollege.

Wij staan andere advocatenkantoren en deskundigen bij die in hun dossiers geconfronteerd worden met problemen binnen één van onze vakgebieden. 

Publicaties kantoor