NieuwsMeer nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

 

BODEM EN AFVALSTOFFEN

In geval van dreigende saneringsplicht begeleiden wij de eigenaars, gebruikers en exploitanten van vervuilde gronden bij hun aanvragen tot het bekomen van het statuut van onschuldige eigenaar/bezitter (vrijstelling van saneringsplicht). Waar nodig, stellen wij tegen beslissingen van de OVAM administratief beroep in bij de Vlaamse regering, of vechten wij de beslissingen van de Vlaamse regering aan bij de Raad van State.

Wij leveren juridische begeleiding aan eigenaars en erkende bodemsaneringsdeskundigen in saneringsprocedures, zowel in de fase van de opmaak van de bodemonderzoeken (OBO en BBO) en het bodemsaneringsproject (BSP), als in de fase van de effectieve sanering.

Bij administratieve handhavingsprocedures door de administratieve toezichthouders begeleidt het kantoor  de exploitant en eigenaar en vecht het deze dwangmaatregelen aan (verwijdering afvalstoffen).

Het kantoor levert bijstand aan haar klanten die worden gedaagd voor de strafrechter voor overtredingen op de bodem-, grondverzets- , afval- en materialenwetgeving (Vlarebo, Vlarea en Vlarema). Wij hebben ervaring met het bepleiten van schikkingen bij de parketten.

In geval van contractbreuk wegens bodemverontreiniging begeleidt het kantoor alle contractuele en andere schadeclaims.

Wij begeleiden eveneens schadeclaims in hoofde van eigenaars die schade oplopen door verontreiniging of vervuiling afkomstig van naburige gronden. Omgekeerd staan wij ook de eigenaars en exploitanten bij die zich geconfronteerd zien met schadeclaims van derden.

Het kantoor begeleidt projectontwikkelaars bij brownfieldprojecten (valoriseren van vervuilde gronden) door het bekomen van een brownfieldconvenant en adviseren van de brownfieldmanager.

Wij staan andere advocatenkantoren en deskundigen bij die in hun dossiers geconfronteerd worden met problemen binnen één van onze vakgebieden. Ondermeer leveren wij advies en bijstand bij het uitvoeren van een audit in het kader van een due diligence.

Publicaties kantoor