Nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

Trefdag Omgevingsrecht 1+1 = 3

Mr. Peter Flamey zal spreken op de Trefdag Omgevingsrecht 1+1 = 3 te Gent op 30 januari 2019, waar actuele praktische topics uit het omgevingsrecht zullen behandeld worden.

Geannoteerd Wetboek Omgevingsvergunning 2018 beschikbaar

Het nieuwe Geannoteerde Wetboek Omgevingsvergunning 2018 van de hand van Mr. Peter Flamey en zijn medeauteurs is vanaf nu verkrijgbaar.

Studienamiddag Overheidsopdrachten 'Actualia Uitvoeringsregeling' op 28 november 2018

Mr. Peter Flamey zal op 28 november 2018 spreken op een studienamiddag inzake overheidsopdrachten, georganiseerd door M&D Seminars, met specifieke focus op de uitvoeringsregels bij overheidsopdrachten.

Nieuw tijdschrift inzake Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu (STORM) op komst

Begin 2019 verschijnt het gloednieuwe tijdschrift STORM. Vier keer per jaar wordt u op de hoogte gebracht van alles wat er speelt rond de thema’s ‘Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu’.

Nieuw boek inzake Omgevingsvergunning in de maak

Het kantoor bereidt een eerste grondige analyse voor van de nieuwe regelgeving inzake de omgevingsvergunning, die het juridisch landschap inzake de vergunningverlening heeft hertekend.

Nieuw boekdeel in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer weldra verkrijgbaar

Weldra verschijnt Boek III inzake het gewijzigde KB AUR 2013 in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer van de hand van Mr. Peter Flamey en zijn medeauteurs.

Vacature advocaat-stagiair Omgevingsrecht - Inmiddels ingevuld!

Advocatenkantoor Flamey is op zoek naar een gemotiveerde advocaat-stagiair in het omgevingsrecht.

GDPR

Het kantoor hanteert de volgende voorwaarden inzake het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens in het kader van de GDPR-verplichtingen.

Nieuwe bijdrage inzake de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten verschenen in TROS

Wie in de toekomst kleinhandelsactiviteiten wenst te exploiteren, zal hiervoor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten moeten aanvragen. 

1 2 3 4 5 6 >>

BESTUURLIJKE HANDHAVING

Sinds 1 januari 2018 is het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning integraal in werking getreden en verloopt de vergunningverlening via een éénvormig procedureel kader, met een ééngemaakte omgevingsvergunning als resultante.

In aansluiting daarop is op 1 maart 2018 ook het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, kortweg het Handhavingsdecreet, in werking getreden.

Dit nieuwe Handhavingsdecreet voorziet in een versterkt systeem van bestuurlijke handhaving, waarbij ten behoeve van het ambtenarenapparaat een vernieuwd en uitgebreid handhavingsinstrumentarium wordt geïmplementeerd. Met het Handhavingsdecreet doet aldus het zogenaamd ‘gewapend bestuur’ zijn intrede in de ruimtelijke ordening, naar het voorbeeld van het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM): voortaan gebeurt de sanctionering en de handhaving exclusief dan wel alternatief via bestuurlijke weg, zodat het zwaartepunt van de handhaving/bestraffing niet langer bij het Openbaar Ministerie en de rechterlijke instanties ligt.

Het kantoor staat haar cliënten bij en verdedigt hun belangen met het oog op een volwaardige rechtsbescherming in het kader van deze nieuwe bestuurlijke handhaving.