NieuwsMeer nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

 

Referenties

Referenties

Sedert de oprichting van Flamey Advocaten als eerste nichekantoor publiek en administratief recht in Vlaanderen hebben wij vanuit de praktijk een jarenlange expertise opgebouwd in onze vakgebieden.

Het kantoor is de voorbije jaren betrokken geweest in tal van spraakmakende juridische geschillen en complexe dossiers. In vele dossiers werd princiepsrechtspraak bekomen die vervolgens in juridische tijdschriften becommentarieerd werd.

Zo hebben wij ondermeer met resultaat juridisch advies en bijstand verleend bij:

 • het bekomen van bouw- en milieuvergunningen voor kleine en grote bouwprojecten en (industriële) ondernemingen
 • het bekomen van verkavelingsvergunningen voor kleine en grote verkavelingen
 • de ontwikkeling van diverse grote bedrijventerreinen en windturbineparken
 • het aanvechten en stopzetten van bouw- en verkavelingsprojecten die gesteund zijn op onwettige vergunningen
 • tal van strafrechtelijke procedures wegens milieu- en bouwdelicten
 • de begeleiding van ondernemingen en particulieren die te kampen hebben met een probleem van zonevreemdheid, en namens wie regularisatievergunningen konden bekomen worden of de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan op maat van de klant
 • het aanvechten van diverse decreetsbepalingen inzake ruimtelijke ordening bij het Grondwettelijk Hof
 • het aanvechten van gunningsbeslissingen inzake overheidsopdrachten namens teleurgestelde inschrijvers
 • het vrijwaren van gegunde opdrachten die worden aangevochten, zowel namens het bestuur als namens de geselecteerde kandidaat
 • het begeleiden van PPS-projecten, zowel namens lokale overheden en intercommunales, als namens projectontwikkelaars
 • het aanvechten van beslissingen omtrent de uitoefening van voorkoop- en terugkooprechten
 • de begeleiding van complexe vastgoedtransacties die gepaard gaan met bodemproblematieken
 • het begeleiden van aanvragen voor het bekomen van het statuut van onschuldige eigenaar/bezitter bij dreigende saneringsplicht
 • de begeleiding van minnelijke onderhandelingen in het kader van een onteigening om de onteigeningsvergoeding te maximaliseren
 • het voeren van onteigeningsprocedures namens lokale besturen, intercommunales en ontwikkelingsmaatschappijen
 • het aanvechten van onwettige onteigeningsbesluiten

Dit is tevens mogelijk gemaakt door de eigen juridische publicaties waarvan een aantal werken intussen tot standaardwerken binnen hun vakgebied mogen gerekend worden.

Het kantoorwerk wordt verder ondersteund door de aanwezigheid van de leden van het kantoor in de redacties van toonaangevende juridische tijdschriften zoals Publiekrechtelijke Kronieken, Collectie Publiek Recht, Tijdschrift voor Aannemingsrecht, Jaarboek Overheidsopdrachten, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, en Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Het kantoor is steeds prominent aanwezig geweest bij alle belangrijke wets- en decreetswijzigingen in haar vakgebieden en heeft in sommige gevallen zelfs een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze nieuwe wetgeving, ondermeer door het bijwonen van de hoorzitting in het Vlaamse parlement.

Uit de grote hervorming van het stedenbouwrecht in 1999 is een 8-delige boekenreeks voortgekomen, waarbij achtereenvolgens werd gefocust op de nieuwe tendensen, de verhouding met milieuvergunningen en bodem, de zonevreemdheid bij woningen en bedrijven en de notariële vastgoedpraktijk. Op de hervorming van het strafrechtelijk luik van het stedenbouwrecht in 2003 is opnieuw een boekwerk gevolgd waarbij werd ingegaan op de afschaffing van het instandhoudingsmisdrijf. Ook bij de totstandkoming van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in 2009 is het kantoor actief betrokken geweest. De nieuwe codex heeft aanleiding gegeven tot een analyse van de nieuwe stedenbouwregeling van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening in 2009. De opeenvolgende wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werden in vier delen uitgegeven met de parlementaire werken.

Inzake milieuvergunningen hebben wij in de Collectie Publiek Recht een standaardwerk gepubliceerd over 20 jaar rechtspraak van de Raad van State inzake milieuvergunningen.

Het kantoor geeft daarnaast al twee decennia de gekende Panoramacodex Stedenbouw en het Themawetboek Milieuvergunningen met annotaties van de rechtspraak van de Raad van State uit.

Inzake onteigeningen werd een boek gepubliceerd over de leidinggevende arresten van het Hof van Cassatie.

In het overheidsopdrachtenrecht speelt het kantoor sedert lang een leidinggevende rol met onder meer standaardwerken over schadeclaims, de succesvolle Jaarboeken Overheidsopdrachten en de Kluwer-reeks Overheidsopdrachtenrecht, waarin inmiddels reeds boekwerken zijn verschenen inzake de plaatsing en uitvoering onder het regime van de Overheidsopdrachtenwet 2006, de nieuwe Overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU, de nieuwe Overheidsopdrachtenwet 2016 en het nieuwe KB Plaatsing 2017 (ter publicatie).