NieuwsMeer nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

 
 • Overheidsopdrachten - Algemeen Deel & Bijzonder Deel
  APR-reeks, Mechelen, Kluwer, 2017, 1918p.
  FLAMEY, P. en DE KONINCK, C.
 • “Kroniek rechtspraak Raad van State 2016 inzake overheidsopdrachten”
  Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017, EBP, Brussel, 2017, 153-229
  FLAMEY, P., AERTS, S.
 • “Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten 2015”
  Jaarboek Overheidsopdrachten 2015-2016, EBP, Brussel, 2016, 105-193
  FLAMEY, P., AERTS, S.
 • "Kanttekening: Advocaten niet langer steeds onderworpen aan wetgeving overheidsopdrachten"
  RW 2016-2017, afl. 8, 317-320
  FLAMEY, P.
 • “Integriteit, uitsluiting en self cleaning bij overheidsopdrachten”
  Jaarboek Overheidsopdrachten 2015-2016, Brussel, EBP, 2016, 627-683
  FLAMEY, P., MEES, E.
 • “Prijscontrole en het proportionaliteitsbeginsel bij overheidsopdrachten”
  Jaarboek Overheidsopdrachten 2015-2016, Brussel, EBP, 2016, 1071-1132
  FLAMEY, P., DE KONINCK, C.
 • "De promotieopdracht van werken uit de schemerzone van het overheidsopdrachtenrecht"
  T.Aann. 2016, afl. 2, 106-145
  FLAMEY, P., JOOSEN, L.
 • “De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten – A lawyer’s paradise?”
  RW 2016-2017, afl. 8, 283-306
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P.
 • "De eenzijdige wijziging van domeinconcessievoorwaarden"
  Noot onder Antwerpen 28 april 2014 en Antwerpen 4 september 2014, T.Aann. 2016, afl. 4, 356-376
  FLAMEY, P., LIPPENS, A.
 • Overheidsopdrachtenrecht. Boek I. De wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten. Algemene inleiding en artikelsgewijze commentaar
  Mechelen, Kluwer, 2016, 739p.
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P.
 • "Onwettigheid bij de gunning van een overheidsopdracht en de herstelbevoegdheid van de Raad van State" (noot onder RvS 2 oktober 2015, nr. 232.416, Legrand)
  T.Aann. 2015, 409-428
  FLAMEY, P., AERTS, S.
 • "Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten 2014"
  Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015, EBP, Brussel, 2015, 137-216
  FLAMEY, P., AERTS, S.
 • “Verschillen en gelijkenissen tussen de reglementering inzake overheidsopdrachten voor de Klassieke Sectoren, de Nutssectoren en de Defensiesector: eenheid in verscheidenheid”
  T.Aann. 2015, afl. 2, 146-168
  FLAMEY, P., VAN WEERDT, B.
 • “Rechtsbescherming bij de gunning van grensoverschrijdende opdrachten buiten de overheidsopdrachtenreglementering. Recente tendensen naar een volledige harmonisatie”
  Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015, Brussel, EBP, 2015, 991-1018
  FLAMEY, P., MEES, E.
 • “De richtlijn Overheidsopdrachten Klassieke Sectoren 2014/24/EU. Een vooruitblik op – alweer – een nieuwe overheidsopdrachtenwet!”
  RW 2014-2015, 1282-1030
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P.
 • Europees Overheidsopdrachtenrecht. De Nieuwe Richtlijn Overheidsopdrachten Klassieke Sectoren 2014/24/EU
  Mechelen, Kluwer, 2015, 591p.
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P.
 • “De aansprakelijkheid van het bestuur voor onwettig gegunde overheidsopdrachten in het licht van de nieuwe bevoegdheid van de Raad van State”
  Tussen algemeen belang en toegewijde zorg. Liber Amicorum Mr. Hugo Sebreghts, Antwerpen, Intersentia, 2014, 93-104
  FLAMEY, P., AERTS, S.
 • Actualiseringskatern bij: De plaatsing van overheidsopdrachten. Artikelsgewijze commentaar van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 houdende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
  Mechelen, Kluwer, 2014, 62p.
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P.
 • De uitvoering van overheidsopdrachten. Artikelsgewijze commentaar van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
  Mechelen, Kluwer, 2014, 667p.
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P.
 • De Plaatsing van Overheidsopdrachten. Artikelsgewijze commentaar van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 houdende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
  Mechelen, Kluwer, 2013, 1039p
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • Overheidsopdrachtenrecht. Geannoteerd met de rechtspraak van de Raad van State, Reeks 'Larcier Themawetboeken'
  Gent, Larcier, 2013
  C. DE KONINCK, P. FLAMEY, J. BOSQUET
 • "Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten 2012"
  Jaarboek Overheidsopdrachten 2012-2013, EBP, Brussel, 2013, 115-226
  FLAMEY, P., BOSQUET, J., VALKENIERS, M.
 • De uitvoering van overheidsopdrachten na het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
  RW 2012-13, afl. 42, 1642-1664
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State (2011) in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere, Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012
  EBP, Brussel, 2012, 157-230
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State (2010) in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere, Jaarboek Overheidsopdrachten 2010-2011
  EBP, Brussel, 2011, 119-204
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • Het plaatsen van overheidsopdrachten na het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011
  RW 2011-12, afl. 17, 766-783
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • De selectiebeslissing inzake overheidsopdrachten in het licht van het transparantiebeginsel
  T.Aann. 2010, afl. 4, 347-360
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State (2009) in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere, Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010
  EBP, Brussel, 2010, 111-196
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • "De nieuwe rechtsbeschermingswet van 23 december 2009 inzake overheidsopdrachten: nieuwigheden en beschouwingen"
  in X. (ed.), "Gunning van overheidsopdrachten en Europese vereiste van doeltreffende juridische bescherming", T.Aann. 2010, speciaal nummer, 20-40.
  FLAMEY, P., DE KONINCK, C., BOSQUET, J.
 • Rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten na de wet van 23 december 2009
  RW 2009-10, afl. 40, 1666-168
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • European public procurement law, Part II – Remedies: The European Public Procurement Remedies Directives and 15 years of jurisprudence by the Court of Justice of the European Communities
  Texts and Analysis, Kluwer Law International, The Netherlands 2009, 585p
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P.
 • Kroniek rechtspraak Raad van State inzake overheidsopdrachten (2008) in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere, Jaarboek Overheidsopdrachten 2008-2009
  EBP, 2009, 105-161
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • De gunningscriteria bij overheidsopdrachten. Strengere eisen gesteld door het Hof van Justitie
  CDPK 2008, afl. 3, 635-641
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • Wetboek Overheidsopdrachten, Mijn Wetboek
  Knops Publishing, 2008, 696p
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • De gunningscriteria bij overheidsopdrachten. Strengere eisen gesteld door het Hof van Justitie
  CDPK 2008, afl. 3, 635-641
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • Kroniek rechtspraak Raad van State inzake overheidsopdrachten (2007) in C. De Koninck, P. Flamey, P.Thiel en O. Van Kerkhove, Jaarboek Overheidsopdrachten 2007-2008
  EBP, 2008, 83-127
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • Het verlies van belang in hoofde van kandidaat-aannemers bij de aanvechting van de beslissingen die deel uitmaken van de gunningsprocedure
  T.Aann. 2007, afl. 3, 238-250
  FLAMEY, P., MAN, K.
 • De wetten van 15 en 16 juni 2006 inzake overheidsopdrachten - Ratio legis en belangrijke nieuwigheden
  RW 2007-08, afl. 1, 2-19
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P.
 • Overheidsopdrachten. De Wetten van 15 en 16 juni 2006 houdende omzetting van de Europese Overheidsopdrachtenrichtlijnen. Algemene Inleiding en Tekstgeschiedenis
  Antwerpen, Maklu, 2007, 563p
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P.
 • Over de aanvechtbaarheid van besteksbepalingen bij overheidsopdrachten. De Raad van State sluit zich aan bij de rechtspraak van het Hof van Justitie
  T. Aann. 2006, 272-284
  FLAMEY, P., MAN, K.
 • Overheidsopdrachten - Offerte in de klassieke sectoren en in de nutssectoren, in X., Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, (afl. 112)
  Kluwer, 2006, losbladig
  FLAMEY, P.
 • Over de verplichte voorafgaande weging van de (sub)gunningscriteria bij offerteaanvragen inzake overheidsopdrachten
  CDPK 2006, afl. 3, 695-704
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • Overheidsopdrachten. Overzicht van rechtspraak Raad van State 1997-2005, Reeks 'Collectie Publiekrecht (CPR)'
  Brugge, Vanden Broele, 2005, 135p
  FLAMEY, P., WAUTERS, K.
 • Publiek-private samenwerking (PPS). De fundamentele juridische spelregels en hun afdwingbaarheid. Leidraad voor overheden en projectontwikkelaars, Reeks 'Collectie Publiekrecht (CPR)'
  Brugge, Vanden Broele, 2005, 249p
  FLAMEY, P., KNAEPEN, S.
 • Arrestenboek Raad van State – Tien jaar rechtspraak
  Brugge, Vanden Broele, 2005, XIII + 1088p
  FLAMEY, P., GHYSELS, J., VERBEECK, B., WYCKAERT, S.
 • Nieuwigheden in de overheidsopdrachtenrichtlijn 2004/18/EG betreffende de klassieke sectoren, Een korte vooruitblik op de nieuwe wet overheidsopdrachten
  CDPK 2005, afl. 2, 342-361
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P.
 • Schade en schadeloosstelling bij de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
  Antwerpen, Maklu ,2005, 599p
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P., RONSE, K.
 • Standstillverplichting bij overheidsopdrachten
  NJW 2005, afl. 113, 653-662
  FLAMEY, P., KNAEPEN, S.
 • Elektronische overheidsopdrachten in 20 regels
  CDPK 2004, 655-660
  FLAMEY, P.
 • Wetboek Overheidsopdrachten. Editie 2004-2005. Wet Overheidsopdrachten & Uitvoeringsbesluiten met annotaties uit de rechtspraak van de Raad van State
  Vanden Broele, 2004, 747p
  FLAMEY, P., WAUTERS, K.
 • Jurisprudentiebundel. Europees Overheidsopdrachtenrecht. 20 jaar jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie
  Antwerpen, Maklu, 2003, 534p
  DE KONINCK, C., FLAMEY, P., RONSE, K.
 • De onderhandelingsprocedure in de klassieke sectoren van de overheidsopdrachten, in De Koninck, C. (ed.) Actuele vraagstukken van het Overheidsopdrachtenrecht
  Antwerpen, Maklu, 2002, 185p
  FLAMEY, P., KNAEPEN, S.
 • Geen herstel in de eenheid van de rechtspraak zonder toetsing aan het gemeenschapsrecht in het schorsingscontentieux bij overheidsopdrachten
  CDPK 2001, 59-61
  FLAMEY, P., GHYSELS, J.
 • Overheidsopdrachten. Wet Overheidsopdrachten en Uitvoeringsbesluiten, Editie 2001, in Reeks A.J.T.-Wetboek
  Mys en Breesch, 2001, 448p
  FLAMEY, P., GHYSELS, J.
 • Overheidsopdrachten. Tekst en Toelichting
  Mys en Breesch, 2000, losbladig
  GHYSELS, J. , FLAMEY, P.
 • De verjaring van rechtsvorderingen inzake overheidsopdrachten. Enkele beschouwingen bij het arrest van het Arbitragehof van 17 december 1997
  RW 1999-2000, 33-43
  FLAMEY, P., WAUTERS, K.
 • Le partenariat public-privé et les marchés publics. La situation belge dans le contexte européen
  CDPK 1999, 62-73
  FLAMEY, P., WAUTERS, K.
 • Bekendmakings-, selectie- en gunningsvoorschriften in de klassieke overheidsopdrachten
  CDPK 1998, deel 1:22-36, deel 2: 2000, 456-486, deel 3: 2003, afl. 1, 64-92
  FLAMEY, P., GHYSELS, J., WAUTERS, K.
 • Kan de kort gedingrechter optreden in de fase voorafgaandelijk aan de administratieve gunningsbeslissing? in Vankesbeeck, O., Ledegen, L. (eds.), Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten: revolutie of slechts structurele verduidelijking?
  Gent, Mys en Breesch, 1998, 143p
  FLAMEY, P., GHYSELS, J.
 • Rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten. Kort gedingen inzake overheidsopdrachten, in Vankesbeeck, O., Ledegen, L. (eds.), Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten: revolutie of slechts structurele verduidelijking?
  Gent, Mys en Breesch, 1998, 143p
  FLAMEY, P.
 • Welke rechter in kort geding is nog bevoegd wanneer de aanbestedende dienst geen administratieve overheid is? in Vankesbeeck, O., Ledegen, L. (eds.), Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten: revolutie of slechts structurele verduidelijking?
  Gent, Mys en Breesch, 1998, 143p
  FLAMEY, P., GHYSELS, J.
 • Kort gedingen inzake overheidsopdrachten na de wet van 24 december 1993
  CDPK 1997, 103-121
  FLAMEY, P.
 • De techniek van 'Front Loading' en het toezicht van de Raad van State op de beoordeling door het Bestuur van abnormale prijzen
  T. Aann. 1996, 62-92
  FLAMEY, P., DESAIR, E.
 • Hebben de beroepsprocedures inzake overheidsopdrachten nog zin?
  TBP 1995, 231-241
  FLAMEY, P.
 • Stopzetting van onwettig uitbestede openbare werken
  Brugge, Graficon, 1993, 96p
  DENYS, M., FLAMEY, P.