NieuwsMeer nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

 
 • "De afkalvende bevoegdheden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (HRH) naar huidig stedenbouwrecht en toekomstig omgevingsrecht: de HRH in het vizier van de hoogste rechtscolleges"
  TROS 2016, nr. 82, 77-90
  FLAMEY, P., VERHELST, G.
 • “Hoofdstuk VIII Leefmilieu”
  in A. MAST, J. DUJARDIN, M. VANDAMME en J. VANDELANOTTE (eds.), Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2014, 504-603
  RYCKBOST, D., LIPPENS, A.
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Parlementaire totstandkoming Wijzigingsdecreten en Procedurereglement RVVB
  Brugge, Vanden Broele, 2013, 559p
  FLAMEY, P., VERVOORT P.J., VERHELST G.
 • Panoramacodex Stedenbouw
  Brugge, Vanden Broele, 2013, 2 delen, losbladig
  FLAMEY, P., VERVOORT, P.
 • Planschade, onteigening en de bescherming van het eigendomsrecht, in X., Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht.
  Liber Amicorum Martin Denys, 2013, 101-122
  FLAMEY, P., VALKENIERS, M.
 • Staken of herstellen? Een kwestie van timing
  TOO 2013, afl. 2, 237-239
  VERHELST G.
 • Milieuvergunningen. Vlarem I & II e.a., Reeks 'Larcier Themawetboeken'
  Gent, Larcier, 2013, 828p
  FLAMEY, P., VERVOORT, P.
 • Vergunning voor groepswoningbouw herverkaveld
  TOO 2012, afl. 2, 102-10
  FLAMEY, P., VALKENIERS, M.
 • Regularisatie na bevel tot afbraak: hoe lang nog?
  TOO 2012, afl. 2, 112-113
  FLAMEY, P., VERHELST G.
 • Juiste rechtsbedeling en behoorlijk bestuur: geen tautologie
  TOO 2012, afl. 4, 268-269
  VERHELST G.
 • Vergunning en woning tot de grond toe afgebroken
  TOO 2012, afl. 2, 117-118
  VERHELST G.
 • Vervollediging aanvraagdossier milieuvergunning na openbaar onderzoek. Maximale inspraak of soepele behandeling: kiezen of delen
  TOO 2012, afl. 4, 250-251
  VERVOORT, P.
 • “Hoofdstuk VIII Leefmilieu”
  in A. MAST, J. DUJARDIN, M. VANDAMME en J. VANDELANOTTE (eds.), Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2012, 461-528
  RYCKBOST, D., LIPPENS, A.
 • De milieustakingsvordering ingesteld door inwoners 'namens de gemeente'. Een stand van zaken
  MER 2011, afl. 4, 253-259
  FLAMEY, P., VERVOORT, P.
 • De milieustakingsvordering ingesteld door inwoners 'namens de gemeente'. Een stand van zaken
  MER 2011, afl. 4, 253-259
  FLAMEY, P., VERVOORT, P.
 • Over de mogelijkheid van bestuurlijke regularisatie na rechterlijk bevolen herstel inzake RO & stedenbouw
  RABG 2011, afl. 20, 1409-1412
  FLAMEY, P., VERHELST G.
 • Milieuvergunningen. Vlarem I & II e.a., Reeks 'Larcier ThemaWetboeken'
  Gent, Larcier, 2011, 800p
  FLAMEY, P., VERVOORT, P.
 • Planschade, onteigening en eigendomsbeperking getoetst aan de grondrechten van de Grondwet en van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM
  CDPK 2011, afl. 3, 354-393
  FLAMEY, P., VALKENIERS, M.
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Parlementaire totstandkoming – Reparatiedecreet
  Brugge, Vanden Broele, 2010, 1157p
  FLAMEY, P., VERVOORT, P., VERHELST G.
 • Ruimtelijke ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het Decreet Grond- en Pandenbeleid
  Brugge, Vanden Broele, 2010, 393p
  FLAMEY, P., VERHELST G.
 • Handhaving in Flamey, P., Verhelst, G. (eds.), Ruimtelijke ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het Decreet Grond- en Pandenbeleid
  Brugge, Vanden Broele, 2010, 205-292
  FLAMEY, P., VERVOORT, P.J., VERHELST G.
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Parlementaire totstandkoming
  Brugge, Vanden Broele, 2009, 813p
  FLAMEY, P. , VERVOORT, P.J., VERHELST G.
 • De milieuvergunning in het Vlaamse Gewest. Een overzicht van rechtspraak van de Raad van State, Reeks 'Collectie Publiekrecht (CPR)'
  Brugge, Vanden Broele, 2009, 523p
  DE WAELE, T., FLAMEY, P., SOURBRON, P., VERVOORT, P.
 • Milieuvergunningen. Vlarem I & II e.a., Reeks 'Larcier ThemaWetboeken'
  Gent, Larcier, 2009
  FLAMEY, P., VERVOORT, P.
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Reeks 'Mijnwetboek.be'.
  Knops Publishing, Herentals, 2008, 474p
  FLAMEY, P., VERVOORT, P.
 • De Larcier Wetboeken 2008, Deel VIII. Milieurecht
  Gent, Larcier, 2008
  FLAMEY, P., VERVOORT, P.J.
 • De impact van de bodemvervuiling op de onteigeningsvergoeding in X, Het onroerend goed in de verschillende takken van het recht
  Gent, Larcier, 2008, 472p
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • Het decreet van 30 maart 2007 betreffende brownfieldconvenanten: een kritische analyse van het nieuw juridisch kader ter bevordering van brownfieldontwikkeling
  CDPK 2007, afl. 4, 489-518
  WYCKAERT, S., FLAMEY, P.
 • Vlarem I & II. Vlaams Reglement Milieuvergunning Editie 2007, Reeks Themawetboeken
  2007, 624p
  FLAMEY, P., VERVOORT, P.J.
 • Het Huishoudelijk Reglement van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid inzake R.O. [ruimtelijke ordening] en Stedenbouw
  CDPK 2006, afl. 1, 215-222
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • Arrestenboek Raad van State – Tien jaar rechtspraak
  Brugge, Vanden Broele, 2005, XIII + 1088p
  FLAMEY, P., GHYSELS, J., VERBEECK, B., WYCKAERT, S.
 • Instandhoudingsmisdrijf inzake stedenbouw. Niet langer strafbaar
  NjW 2005, afl. 101, 218-223
  FLAMEY, P., BOSQUET, J.
 • Is de instandhouding van een stedenbouwmisdrijf in landschappelijk waardevol agrarisch gebied steeds strafbaar?
  CDPK 2005, afl. 1, 204-209
  VERVOORT, P.J.
 • Milieustraf- en Milieustrafprocesrecht. Actuele vraagstukken
  Gent, Larcier, 2005, 578p
  DE NAUW, A., FLAMEY, P., GHYSELS, J., (eds.)
 • HetHandhavings- en verjaringsdecreet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van 4 juni 2003
  Gent, Larcier, 2004, 119p
  FLAMEY, P., BOSQUET, J., JUDO, F.
 • Zonevreemde bedrijven
  Antwerpen, Kluwer, 2004, 302p
  GHYSELS, J., FLAMEY, P., (eds.)
 • De duinenreglementering. Een korte stand van zaken tien jaar later, in Meulemans, D. (ed.), Recente ontwikkelingen betreffende vastgoed en landeigendom
  Antwerpen, Intersentia, 2003, 361p
  FLAMEY, P., VERVOORT, P.J.
 • Het milieurecht en de notariële praktijk
  Antwerpen, Kluwer, 2002, 331p
  FLAMEY, P., GHYSELS, J., BERQUIN, H., (eds.)
 • Zonevreemde woningen
  Antwerpen, Kluwer, 2002, 268p
  GHYSELS, J. , FLAMEY, P. (eds.)
 • Planschade en planbaten in het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening, in X., Ruimtelijke ordening en stedenbouw op nieuwe wegen?, Reeks 'Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel'
  Gent, Larcier, 2001, 312p
  FLAMEY, P., GHYSELS, J., VIAENE, J.
 • Bodemsanering Anno 2000
  Antwerpen, Kluwer, 2000, 297p
  GHYSELS, J. , FLAMEY, P. (eds.)
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw. Anno 2000
  Kluwer, 2000, 445p + addendum 2001, 265p
  FLAMEY, P., GHYSELS, J.
 • De melding en de milieuvergunningsaanvraag in het Vlarem na de laatste wijzigingen van 12 januari 1999: wat verandert er? in Ghysels, J., Flamey, P., Dewitte, S. (eds.), Milieuvergunningen Anno 2000. De wijzigingen van 12 januari 1999 en 19 januari 1999
  Antwerpen, Kluwer, 2000, 239p
  GHYSELS, J. , FLAMEY, P , STOOP, W.
 • De nooddecreten van 23 juni 1993: over de opvullingsregel, de zonevreemde bouwwerken en de gebruikswijzigingen en de zonevreemde hinderlijke inrichtingen in het Vlaams Gewest
  TBP 1994, 507-521
  FLAMEY, P., EMPEREUR, E.
 • De 'restauratie' van de opvullingsregel en van het mini-decreet: de chaos compleet
  Rec Arr RvSt 1994, 257-281
  FLAMEY, P., EMPEREUR, E.
 • En dan nu iets totaal anders: moet er nog zand zijn?
  RW 1994-95, 377-388
  FLAMEY, P., EMPEREUR, E.
 • Het Duinendecreet of de betonnering van de duinenbescherming
  RW 1994-95, 377-388
  FLAMEY, P., EMPEREUR, E.
 • Panoramacodex stedebouw
  Brugge, Vanden Broele, 1992, 346p
  DENYS, M., FLAMEY, P.,SCHÖFER, GHYSELS, J., EMPEREUR, E.
 • De milieuvergunning in het Vlaamse Gewest
  Antwerpen, Kluwer, 1991, 265p
  DENYS, M., FLAMEY, P.,SCHÖFER, GHYSELS, J., EMPEREUR, E., JANSSENS, V.