NieuwsMeer nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

 
 • Planschade, onteigening en de bescherming van het eigendomsrecht, in X., Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht
  Liber Amicorum Martin Denys , 2013, 101-122
  FLAMEY, P., VALKENIERS, M.
 • Planschade, onteigening en eigendomsbeperking getoetst aan de grondrechten van de Grondwet en van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM
  CDPK 2011, afl. 3, 354-393
  FLAMEY, P., VALKENIERS, M.
 • Het decreet van 30 maart 2007 betreffende brownfieldconvenanten: een kritische analyse van het nieuw juridisch kader ter bevordering van brownfieldontwikkeling
  CDPK 2007, afl. 4, 489-518
  WYCKAERT, S., FLAMEY, P.
 • Brownfields. Administratiefrechtelijke leidraad bij de herontwikkeling van vervuilde bedrijfsterreinen aan de hand van een analyse van de OVAM-proefdossiers, Reeks 'Collectie Publiekrecht (CPR)'
  Brugge, Vanden Broele, 2006, 274p
  FLAMEY, P., WYCKAERT, S.
 • De wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen. Een eerste juridische analyse, in FLAMEY P. (ed.), De vergunning van handelsvestigingen
  Gent, Larcier, 2006, 169p
  FLAMEY, P., VERVOORT, P.J.
 • De vergunning van handelsvestigingen
  Gent, Larcier, 2006, 169p
  FLAMEY, P. (ed.)
 • Zonevreemde bedrijven
  Antwerpen, Kluwer, 2004, 302p
  GHYSELS, J., FLAMEY, P., (eds.)
 • Het milieurecht en de notariële praktijk
  Antwerpen, Kluwer, 2002, 331p
  FLAMEY, P., GHYSELS, J., BERQUIN, H., (eds.)
 • Zonevreemde woningen
  Antwerpen, Kluwer, 2002, 268p
  GHYSELS, J. , FLAMEY, P. (eds.)