Nieuws

Planschaderegeling (andermaal) naar Grondwettelijk Hof

In een procedure behartigd door ons kantoor, stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Brugge een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof

Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015

Voor de achtste maal reeds verschijnt het Jaarboek Overheidsopdrachten, intussen dé referentie voor al wie actief is in het overheidsopdrachtenrecht. Mr. Peter Flamey is opnieuw mede-editor van het jaarboek.

Boek 'Europees Overheidsopdrachtenrecht' verschijnt bij Kluwer

Peter Flamey publiceert samen met  Constant De Koninck, Eerste Auditeur bij het Rekenhof, het boek 'Europees Overheidsopdrachtenrecht' over de nieuwe Richtlijn 2014/24/EU inzake de klassieke sectoren

RvVb velt eerste schorsingsarrest bij UDN

Bij arrest van 24 maart 2015 heeft de RvVb voor het eerst een vergunning geschorst in het kader van de nagelnieuwe procedure tot schorsing bij UDN. Op vordering van een buurtbewoonster bijgestaan door ons kantoor, schorst de RvVb de bouwvergunning voor een rusthuiscomplex in Tervuren.

Flamey Advocaten zoekt stagiairs

Ons kantoor zoekt ook dit jaar één of meerdere stagiairs om het kantoor te versterken vanaf september 2015.

Administratieve geldboete: non bis in idem

Bij overtreding van een stakingsbevel kan door het bestuur een administratieve geldboete opgelegd worden. Volgens het Hof van Beroep Gent mag dergelijke boete echter niet gecombineerd worden met een strafsanctie voor hetzelfde vergrijp.

RvS mengt zich opnieuw in wedren Uplace, Docks Bruxsel en Neo

Bij arrest van 24 februari 2015 vernietigt de Raad van State de socio-economische vergunning voor het handelscomplex 'Just under the Sky' ('Docks Bruxsel') aan de Van Praet-brug te Brussel.

Hof van Justitie ondervraagd over draagwijdte verplichte transparantie bestek

Bij arrest van 6 januari 2015 heeft de Raad van State een prejudiciële vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie, om te laten nagaan of de transparantieverplichting inzake overheidsopdrachten ook vereist dat de beoordelingsmethodologie op voorhand wordt bekend gemaakt in het bestek.

Nieuw themawetboek Milieuvergunningen

Flamey Advocaten verzorgt de editie 2015 van het bekende themawetboek Milieuvergunningen bij uitgeverij Larcier

Team Flamey Advocaten versterkt zich

Advocatenkantoor Flamey is verheugd de komst te verwelkomen van Mr. Astrid Lippens.

<< 1 2 3 4 5 6 >>