Nieuws

Nieuw Themawetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten 2018-2019 op komst

Mr. Peter Flamey en dhr. Constant De Koninck hebben een nieuwe editie voorbereid van het themawetboek inzake overheidsopdrachten, uitgegeven bij Larcier. 

Nieuw boekdeel in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer verkrijgbaar

Weldra verschijnt Boek II inzake het nieuwe KB Plaatsing 2017 in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer.

Tweewekelijkse videoreeks over APR-boek Overheidsopdrachten - Deel V

Mr. Flamey licht in een tweewekelijkse videoreeks op Advocatennet en Jubel het standaardwerk inzake Overheidsopdrachten toe dat hij samen met dhr. Constant De Koninck heeft uitgebracht in de APR-reeks.

Deel V: Kort geding in het overheidsopdrachtenrecht.

KB "Multi" zopas verschenen in Belgisch Staatsblad

Op 18 april 2018 is het zogenaamd KB "Multi" verschenen in het Belgisch Staatsblad, dat reeds verscheidene reparaties doorvoert in de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten.

Tweewekelijkse videoreeks over APR-boek Overheidsopdrachten - Deel IV

Mr. Flamey licht in een tweewekelijkse videoreeks op Advocatennet en Jubel het standaardwerk inzake Overheidsopdrachten toe dat hij samen met dhr. Constant De Koninck heeft uitgebracht in de APR-reeks.

Deel IV: Gevarenzones in het overheidsopdrachtenrecht.

Tweewekelijkse videoreeks over APR-boek Overheidsopdrachten - Deel III

Mr. Flamey licht in een tweewekelijkse videoreeks op Advocatennet en Jubel het standaardwerk inzake Overheidsopdrachten toe dat hij samen met dhr. Constant De Koninck heeft uitgebracht in de APR-reeks.

Deel III: Juridische bijstand bij overheidsopdrachten.

Tweewekelijkse videoreeks over APR-boek Overheidsopdrachten - Deel II

Mr. Flamey licht in een tweewekelijkse videoreeks op Advocatennet en Jubel het standaardwerk inzake Overheidsopdrachten toe dat hij samen met dhr. Constant De Koninck heeft uitgebracht in de APR-reeks.

Deel II: Evolutie of revolutie?

Tweewekelijkse videoreeks over APR-boek Overheidsopdrachten - Deel I

Mr. Flamey licht in een tweewekelijkse videoreeks op Advocatennet en Jubel het standaardwerk inzake Overheidsopdrachten toe dat hij samen met dhr. Constant De Koninck heeft uitgebracht in de APR-reeks.

Deel I: de structuur van het APR-boek.

VVA seminarie “Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten” op 20 maart 2018

De Vlaamse Vereniging voor Aanbestedingsrecht organiseert een seminarie “Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten” op 20 maart 2018.

Themadag Overheidsopdrachten op 8 maart 2018

Op 8 maart 2018 organiseert M&D Seminars een themadag inzake overheidsopdrachten in Hotel Serwir te Sint-Niklaas.

<< 1 2 3 4 5 6 >>