Nieuws

Team Flamey Advocaten versterkt zich

Advocatenkantoor Flamey is verheugd de komst te verwelkomen van Mr. Astrid Lippens.

Advocatenkantoor Flamey versterkt zich verder

Advocatenkantoor Flamey verwelkomt Mr. Evi Mees en Mr. Claudia De Pooter, die hun stage aangevat hebben op het kantoor om zich te bekwamen in alle takken van het publiek recht.

Publicatie boek: De uitvoering van Overheidsopdrachten: artikelsgewijze commentaar van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

Constant De Koninck en Peter Flamey publiceren een artikelsgewijze commentaar betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden bij overheidsopdrachten in uitvoering van de nieuwe Wet Overheidsopdrachten.

Artikel over het voortzettingsmisdrijf, het voortgezet misdrijf en het gewoontemisdrijf inzake RO & Stedenbouw verschijnt in TOO

Peter Flamey en Gregory Verhelst publiceren in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid een bijdrage over het voortzettings- en het gewoontemisdrijf in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bouwwerken haven van Zeebrugge kunnen herstarten

De aanwezigheid van een meeuwenkolonie in de voorhaven van Zeebrugge werd door Vogelbescherming Vlaanderen ingeroepen om de bouwwerken aan nieuwe terminals in de haven te blokkeren. Op 18 april 2014 heft de Brugse kort geding rechter het moratorium op. De terminaloperator, de aannemer en het havenbestuur halen hun slag thuis.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>