Nieuws

Flamey Advocaten zoekt stagiairs

Ons kantoor zoekt ook dit jaar één of meerdere stagiairs om het kantoor te versterken vanaf september 2015.

Administratieve geldboete: non bis in idem

Bij overtreding van een stakingsbevel kan door het bestuur een administratieve geldboete opgelegd worden. Volgens het Hof van Beroep Gent mag dergelijke boete echter niet gecombineerd worden met een strafsanctie voor hetzelfde vergrijp.

RvS mengt zich opnieuw in wedren Uplace, Docks Bruxsel en Neo

Bij arrest van 24 februari 2015 vernietigt de Raad van State de socio-economische vergunning voor het handelscomplex 'Just under the Sky' ('Docks Bruxsel') aan de Van Praet-brug te Brussel.

Hof van Justitie ondervraagd over draagwijdte verplichte transparantie bestek

Bij arrest van 6 januari 2015 heeft de Raad van State een prejudiciële vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie, om te laten nagaan of de transparantieverplichting inzake overheidsopdrachten ook vereist dat de beoordelingsmethodologie op voorhand wordt bekend gemaakt in het bestek.

Nieuw themawetboek Milieuvergunningen

Flamey Advocaten verzorgt de editie 2015 van het bekende themawetboek Milieuvergunningen bij uitgeverij Larcier

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>