Nieuws

RvS mengt zich opnieuw in wedren Uplace, Docks Bruxsel en Neo

Bij arrest van 24 februari 2015 vernietigt de Raad van State de socio-economische vergunning voor het handelscomplex 'Just under the Sky' ('Docks Bruxsel') aan de Van Praet-brug te Brussel.

Hof van Justitie ondervraagd over draagwijdte verplichte transparantie bestek

Bij arrest van 6 januari 2015 heeft de Raad van State een prejudiciële vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie, om te laten nagaan of de transparantieverplichting inzake overheidsopdrachten ook vereist dat de beoordelingsmethodologie op voorhand wordt bekend gemaakt in het bestek.

Nieuw themawetboek Milieuvergunningen

Flamey Advocaten verzorgt de editie 2015 van het bekende themawetboek Milieuvergunningen bij uitgeverij Larcier

Team Flamey Advocaten versterkt zich

Advocatenkantoor Flamey is verheugd de komst te verwelkomen van Mr. Astrid Lippens.

Advocatenkantoor Flamey versterkt zich verder

Advocatenkantoor Flamey verwelkomt Mr. Evi Mees en Mr. Claudia De Pooter, die hun stage aangevat hebben op het kantoor om zich te bekwamen in alle takken van het publiek recht.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>