Nieuws

Vliegroute “Leuven Rechtdoor” opnieuw geopend

Bij vonnis van 6 april 2016 willigt de Brusselse stakingsrechter het verzet van een aantal cliënten van ons kantoor tegen een eerder vonnis van dezelfde rechtbank in

Planschaderegeling (andermaal) naar Grondwettelijk Hof

In een procedure behartigd door ons kantoor, stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Brugge een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof

Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015

Voor de achtste maal reeds verschijnt het Jaarboek Overheidsopdrachten, intussen dé referentie voor al wie actief is in het overheidsopdrachtenrecht. Mr. Peter Flamey is opnieuw mede-editor van het jaarboek.

Boek 'Europees Overheidsopdrachtenrecht' verschijnt bij Kluwer

Peter Flamey publiceert samen met  Constant De Koninck, Eerste Auditeur bij het Rekenhof, het boek 'Europees Overheidsopdrachtenrecht' over de nieuwe Richtlijn 2014/24/EU inzake de klassieke sectoren

RvVb velt eerste schorsingsarrest bij UDN

Bij arrest van 24 maart 2015 heeft de RvVb voor het eerst een vergunning geschorst in het kader van de nagelnieuwe procedure tot schorsing bij UDN. Op vordering van een buurtbewoonster bijgestaan door ons kantoor, schorst de RvVb de bouwvergunning voor een rusthuiscomplex in Tervuren.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>