Nieuws

Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015

Voor de achtste maal reeds verschijnt het Jaarboek Overheidsopdrachten, intussen dé referentie voor al wie actief is in het overheidsopdrachtenrecht. Mr. Peter Flamey is opnieuw mede-editor van het jaarboek.

Boek 'Europees Overheidsopdrachtenrecht' verschijnt bij Kluwer

Peter Flamey publiceert samen met  Constant De Koninck, Eerste Auditeur bij het Rekenhof, het boek 'Europees Overheidsopdrachtenrecht' over de nieuwe Richtlijn 2014/24/EU inzake de klassieke sectoren

RvVb velt eerste schorsingsarrest bij UDN

Bij arrest van 24 maart 2015 heeft de RvVb voor het eerst een vergunning geschorst in het kader van de nagelnieuwe procedure tot schorsing bij UDN. Op vordering van een buurtbewoonster bijgestaan door ons kantoor, schorst de RvVb de bouwvergunning voor een rusthuiscomplex in Tervuren.

Flamey Advocaten zoekt stagiairs

Ons kantoor zoekt ook dit jaar één of meerdere stagiairs om het kantoor te versterken vanaf september 2015.

Administratieve geldboete: non bis in idem

Bij overtreding van een stakingsbevel kan door het bestuur een administratieve geldboete opgelegd worden. Volgens het Hof van Beroep Gent mag dergelijke boete echter niet gecombineerd worden met een strafsanctie voor hetzelfde vergrijp.
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>