Nieuws

Uitstel van volledige implementatie omgevingsvergunning

Op 24 mei 2017 werd een voorstel van decreet ingediend bij het Vlaamse Parlement om de voorziene spildatum van 1 juni 2017 voor de gemeentelijke projecten uit te stellen tot 1 januari 2018.

Nieuw boekwerk Overheidsopdrachten verschenen in de APR-reeks

Mr. Peter Flamey en dhr. Constant De Koninck hebben een boekwerk uitgebracht in twee delen uit in de APR-reeks uitgegeven bij Wolters Kluwer.

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Op 14 juli 2016 werd de nieuwe Overheidsopdrachtenwet 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In een eerste deel van een boekenreeks, uitgegeven bij Wolters Kluwer, omtrent de nieuwe wetgeving tot uitvoering van de overheidsopdrachtenrichtlijnen van 2014 wordt een eerste commentaar gegeven op deze overheidsopdrachtenregelgeving, waarbij vooral wordt gefocust op de nieuwigheden, een aantal blijvende knelpunten en verwezen naar de toelichtingen in de parlementaire geschiedenis.

Vliegroute “Leuven Rechtdoor” opnieuw geopend

Bij vonnis van 6 april 2016 willigt de Brusselse stakingsrechter het verzet van een aantal cliënten van ons kantoor tegen een eerder vonnis van dezelfde rechtbank in

Planschaderegeling (andermaal) naar Grondwettelijk Hof

In een procedure behartigd door ons kantoor, stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Brugge een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>