Nieuws

Twee nieuwe juridische bijdragen inzake Omgevingsvergunning op komst

Weldra verschijnt in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) een juridische bijdrage over de Omgevingsvergunning als socio-economische (SE) vergunning.

Nieuw boekdeel inzake overheidsopdrachtenrecht verschijnt weldra

Weldra verschijnt Boek II inzake het nieuwe KB Plaatsing 2017 in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer.

Jaarboek Overheidsopdrachten 2017

Zopas is de tiende jaargang verschenen van de succesvolle reeks Jaarboek Overheidsopdrachten 2017, waarin de laatste stand van zaken wordt geduid inzake de ontwikkelingen in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer in de complexe materie van de overheidsopdrachten.

Studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten' op 22 september 2017

Op 22 september 2017 organiseren M&D Seminars en Mr. Peter Flamey een studiedag inzake 'Actualia Overheidsopdrachten' naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering per 30 juni 2017.

Aangepaste voorwaarden

Raadpleeg hier onze tarificatie en voorwaarden van toepassing per 6 juni 2017.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>