Nieuws

Nieuwe bijdrage inzake de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten verschenen in TROS

Wie in de toekomst kleinhandelsactiviteiten wenst te exploiteren, zal hiervoor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten moeten aanvragen. 

Nieuw Themawetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten 2018-2019 op komst

Mr. Peter Flamey en dhr. Constant De Koninck hebben een nieuwe editie voorbereid van het themawetboek inzake overheidsopdrachten, uitgegeven bij Larcier. 

Nieuw boekdeel in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer verkrijgbaar

Weldra verschijnt Boek II inzake het nieuwe KB Plaatsing 2017 in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer.

Tweewekelijkse videoreeks over APR-boek Overheidsopdrachten - Deel V

Mr. Flamey licht in een tweewekelijkse videoreeks op Advocatennet en Jubel het standaardwerk inzake Overheidsopdrachten toe dat hij samen met dhr. Constant De Koninck heeft uitgebracht in de APR-reeks.

Deel V: Kort geding in het overheidsopdrachtenrecht.

KB "Multi" zopas verschenen in Belgisch Staatsblad

Op 18 april 2018 is het zogenaamd KB "Multi" verschenen in het Belgisch Staatsblad, dat reeds verscheidene reparaties doorvoert in de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>