Nieuws

Afvalstoffendecreet discrimineert 'onschuldige eigenaar'

In een procedure tegen de OVAM stelt het Grondwettelijk Hof de voorwaarden scherp waaronder een eigenaar kan worden veroordeeld tot betaling van de kosten die de OVAM heeft gemaakt voor ambtshalve verwijdering van afvalstoffen.

BTW op advocatendiensten vanaf 1/1/2014

Met ingang van 1 januari 2014 zullen de prestaties van advocaten niet langer vrijgesteld zijn van BTW.

Grond en Pandendecreet sneuvelt - bis

Middels een beschikking tot verbetering van haar arrest van 7 november 2013, zet het Grondwettelijk Hof de puntjes op de ‘i’.

Grond- en Pandendecreet sneuvelt

Mede op aansturen van een aantal promotoren bijgestaan door ons kantoor, vernietigt het Grondwettelijk Hof delen van het Grond- en Pandendecreet, waaronder de gecontesteerde regeling inzake sociale lasten.

RvS laat windturbines toe in landschappelijk waardevol agrarisch gebied

In twee arresten van 10 oktober 2013 spreekt de Raad van State zich voor het eerst uit over de vraag of windturbines ook toegelaten zijn in agrarische gebieden met landschappelijk waardevol karakter.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>