Nieuws

Grond en Pandendecreet sneuvelt - bis

Middels een beschikking tot verbetering van haar arrest van 7 november 2013, zet het Grondwettelijk Hof de puntjes op de ‘i’.

Grond- en Pandendecreet sneuvelt

Mede op aansturen van een aantal promotoren bijgestaan door ons kantoor, vernietigt het Grondwettelijk Hof delen van het Grond- en Pandendecreet, waaronder de gecontesteerde regeling inzake sociale lasten.

RvS laat windturbines toe in landschappelijk waardevol agrarisch gebied

In twee arresten van 10 oktober 2013 spreekt de Raad van State zich voor het eerst uit over de vraag of windturbines ook toegelaten zijn in agrarische gebieden met landschappelijk waardevol karakter.

RvVb vernietigt vergunning nieuwe brug Albertkanaal

Op vordering van omwonenden bijgestaan door ons kantoor vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning die aan de NV De Scheepvaart was afgeleverd voor de plaatsing van een nieuwe brug over het Albertkanaal

Nieuw boek over de VCRO verschijnt bij Vanden Broele

Flamey Advocaten publiceert het vierde deel in haar reeks over de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>