Nieuws

Vacature advocaat-stagiair omgevingsrecht

Advocatenkantoor Flamey is op zoek naar een gemotiveerde advocaat-stagiair omgevingsrecht om het kantoor te versterken.

 

Peter Flamey, Managing Partner

Peter Flamey behaalde in 1982 de diploma's van Licentiaat in de Rechtsgeleerdheid en Baccalaureaat in de Thomistische Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Hij volgde vanaf 1984 stage als advocaat in het kantoor van Mr. Hervé Nelissen-Grade, Ere-deken van de Nationale Orde van advocaten en Oud-Stafhouder van de Balie te Leuven.

Hij verbond zich in 1988 aan de Balie te Brussel om zich in het kantoor van Mr. Martin Denys te bekwamen in het publiek en administratief recht.

In 1994 stichtte hij het eerste nichekantoor in Vlaanderen, gespecialiseerd in het publiek en administratief recht.

Peter Flamey is binnen de vakgebieden van het kantoor auteur, mede-auteur en editor van meer dan honderd juridische boeken en artikels in gespecialiseerde tijdschriften. Hij is tevens (redactie)lid van een aantal vaktijdschriften en vakverenigingen. Zo is hij ondermeer stichtend lid van de Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP) en van het Milieuforum, lid van de Vlaamse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (VVA) en van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), stichter en kernredeacteur van het gespecialiseerd tweetalig tijdschrift Publiekrechtelijke Kronieken | Croniques de Droit Public (CDPK), kernredacteur van het gespecialiseerd Tijdschrift voor Aannemingen, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO), redacteur van het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS), redacteur van de gespecialiseerde reeks Collectie Publiekrecht (CPR), redacteur van de algemene wettenverzameling De Larcier Wetboeken, deel Milieurecht, redacteur van de reeks Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, en redacteur van de reeks Milieurecht en Ruimtelijke Ordening.

Peter Flamey is houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

LinkedIn

peter.flamey@flamey-advocaten.be