Nieuws

Themadag Overheidsopdrachten op 23 mei 2019

Mr. Flamey heeft onlangs gesproken op de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten', georganiseerd door M&D Seminars, en zal opnieuw spreken op de 'Themadag Overheidsopdrachten anno 2019', die wordt georganiseerd door LegalNews.be en Larcier op 23 mei 2019.

Trefdag Omgevingsrecht 1+1 = 3

Mr. Peter Flamey zal spreken op de Trefdag Omgevingsrecht 1+1 = 3 te Gent op 30 januari 2019, waar actuele praktische topics uit het omgevingsrecht zullen behandeld worden.

Geannoteerd Wetboek Omgevingsvergunning 2018 beschikbaar

Het nieuwe Geannoteerde Wetboek Omgevingsvergunning 2018 van de hand van Mr. Peter Flamey en zijn medeauteurs is vanaf nu verkrijgbaar.

Studienamiddag Overheidsopdrachten 'Actualia Uitvoeringsregeling' op 28 november 2018

Mr. Peter Flamey zal op 28 november 2018 spreken op een studienamiddag inzake overheidsopdrachten, georganiseerd door M&D Seminars, met specifieke focus op de uitvoeringsregels bij overheidsopdrachten.

Nieuw tijdschrift inzake Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu (STORM) op komst

Begin 2019 verschijnt het gloednieuwe tijdschrift STORM. Vier keer per jaar wordt u op de hoogte gebracht van alles wat er speelt rond de thema’s ‘Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu’.

Nieuw boek inzake Omgevingsvergunning in de maak

Het kantoor bereidt een eerste grondige analyse voor van de nieuwe regelgeving inzake de omgevingsvergunning, die het juridisch landschap inzake de vergunningverlening heeft hertekend.

Nieuw boekdeel in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer weldra verkrijgbaar

Weldra verschijnt Boek III inzake het gewijzigde KB AUR 2013 in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer van de hand van Mr. Peter Flamey en zijn medeauteurs.

Vacature advocaat-stagiair Omgevingsrecht - Inmiddels ingevuld!

Advocatenkantoor Flamey is op zoek naar een gemotiveerde advocaat-stagiair in het omgevingsrecht.

GDPR

Het kantoor hanteert de volgende voorwaarden inzake het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens in het kader van de GDPR-verplichtingen.

Nieuwe bijdrage inzake de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten verschenen in TROS

Wie in de toekomst kleinhandelsactiviteiten wenst te exploiteren, zal hiervoor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten moeten aanvragen. 

1 2 3 4 5 6 >>
 

Peter Flamey, Managing Partner

Peter Flamey behaalde in 1982 de diploma's van Licentiaat in de Rechtsgeleerdheid en Baccalaureaat in de Thomistische Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Hij volgde vanaf 1984 stage als advocaat in het kantoor van Mr. Hervé Nelissen-Grade, Ere-deken van de Nationale Orde van advocaten en Oud-Stafhouder van de Balie te Leuven.

Hij verbond zich in 1988 aan de Balie te Brussel om zich in het kantoor van Mr. Martin Denys te bekwamen in het publiek en administratief recht.

In 1994 stichtte hij het eerste nichekantoor in Vlaanderen, gespecialiseerd in het publiek en administratief recht.

Peter Flamey is binnen de vakgebieden van het kantoor auteur, mede-auteur en editor van meer dan honderd juridische boeken en artikels in gespecialiseerde tijdschriften. Hij is tevens (redactie)lid van een aantal vaktijdschriften en vakverenigingen. Zo is hij ondermeer stichtend lid van de Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP) en van het Milieuforum, lid van de Vlaamse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (VVA) en van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), stichter en kernredeacteur van het gespecialiseerd tweetalig tijdschrift Publiekrechtelijke Kronieken | Croniques de Droit Public (CDPK), kernredacteur van het gespecialiseerd Tijdschrift voor Aannemingen, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO), redacteur van het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS), redacteur van de gespecialiseerde reeks Collectie Publiekrecht (CPR), redacteur van de algemene wettenverzameling De Larcier Wetboeken, deel Milieurecht, redacteur van de reeks Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, en redacteur van de reeks Milieurecht en Ruimtelijke Ordening.

Peter Flamey is houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

LinkedIn

peter.flamey@flamey-advocaten.be