NieuwsMeer nieuws

Trefdag Omgevingsrecht 1+1 = 3

Mr. Peter Flamey zal spreken op de Trefdag Omgevingsrecht 1+1 = 3 te Gent op 30 januari 2019, waar actuele praktische topics uit het omgevingsrecht zullen behandeld worden.

 

Welkom

Welkom bij advocatenvennootschap FLAMEY, een gerenommeerd nichekantoor met vestiging in Antwerpen. Het kantoor kan bogen op een rijke expertise en meer dan 25 jaar ervaring.

Advocatenvennootschap FLAMEY verleent private en overheidsbedrijven, particulieren, lokale besturen en intercommunales zowel juridisch advies als bijstand in administratieve en gerechtelijke procedures. Het kantoor is gespecialiseerd in het publiek recht in het algemeen, zoals alle geschillen met de overheid en organisaties vrije beroepen, en in het administratief recht in het bijzonder, zoals ruimtelijke ordening en stedenbouw (stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen), milieurecht in de brede zin (milieuvergunningen, afvalstoffen, bodem, milieudelicten), overheidsopdrachten en overheidscontracten, publiek-private samenwerking (PPS), energierecht, onteigeningen, handelsvestigingen (SE vergunningen) en brownfields.

In geregionaliseerde materies, zoals stedenbouw en milieurecht, behandelt het kantoor dossiers in het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast heeft het kantoor een preferentiële relatie met gekende nichekantoren in het Waalse Gewest.

Advocatenvennootschap FLAMEY hecht veel belang aan de eigen wetenschappelijke juridische publicaties. Het kantoor organiseert courant studiedagen over verschillende topics binnen haar vakgebied. Het beschikt over een unieke juridische bibliotheek ter ondersteuning van zowel het baliewerk als de wetenschappelijke activiteiten. Het kantoor werkt interdisciplinair en doet waar nodig een beroep op externe deskundigen (expert-landmeter, schatter onroerend goed en milieuadviesbureau, erkende bodemdeskundigen, bedrijfsrevisoren, enz.).