NieuwsMeer nieuws

Videoreeks over standaardwerk Overheidsopdrachten in APR-reeks

Mr. Flamey licht in een tweewekelijkse videoreeks op Advocatennet en Jubel het standaardwerk inzake Overheidsopdrachten toe dat hij samen met dhr. Constant De Koninck heeft uitgebracht in de APR-reeks.

VVA seminarie “Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten” op 20 maart 2018

De Vlaamse Vereniging voor Aanbestedingsrecht organiseert een seminarie “Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten” op 20 maart 2018.

Themadag Overheidsopdrachten op 8 maart 2018

Op 8 maart 2018 organiseert M&D Seminars een themadag inzake overheidsopdrachten in Hotel Serwir te Sint-Niklaas.

 

Flamey Advocaten werd in 1994 opgericht als eerste nichekantoor gespecialiseerd in het publiek, administratief en bestuursrecht, en behoort vandaag nog steeds tot de absolute top van de Belgische kantoren binnen deze sector.

Vanuit haar vestiging in Antwerpen bedient het kantoor cliënteel in heel België, waar nodig in samenwerking met andere binnen- en buitenlandse advocatenkantoren en deskundigen.

Flamey Advocaten verleent gespecialiseerd juridisch advies en juridische bijstand, en focust zich daarbij onder meer op geschillen met de overheid en met organisaties van vrije beroepen (benoemingsbetwistingen en tuchtrecht), ruimtelijke ordening en stedenbouw (stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwovertredingen, planschade), milieurecht in de brede zin (milieuvergunningen, afvalstoffen, bodem, natuurbehoud, milieuovertredingen, milieuschade, milieuheffingen), omgevingsrechtoverheidsopdrachten (gunning van aanbestedingen), overheidscontracten (concessies, publiek-private samenwerking), en publieke aanneming (uitvoeringsbetwistingen), onteigeningen (onderhandelingen met aankoopcomité en gerechtelijke onteigening), handelsvestigingen (socio-economische vergunningen voor grote oppervlaktewinkels) en erfgoed (bescherming van monumenten en landschappen).